Previous Next
Posthistorie stržená dějinami VÁCLAV SMYČKA Studium paměti se etablovalo společně s dalšími „obraty“ kulturních věd v závěru minulého století, tedy v...
Pokus o teorii psaní   JOSEF HRDLIČKA V knize Událost psaní se Petr Komenda pokusil zapojit rukopisné prameny do interpretace díla...
Česká knižnice pro školy ROBERT KOLÁR Na sklonku loňského roku vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává...

V úterý 21.listopadu 2017 od19:00 jste srdečně zváni na 15. (po)čtení u EMY. Tématem (po)čtení bude Vítězný únor dramatika, spisovatele a publicisty Pavla Kohouta - hra, v níž autor odhaluje malé motivy na podkladu velkých dějin naší země. 

Diskuse se zúčastní také režisér Břetislav Rychlík, který hru letos invenčně nastudoval pro Klicperovo divadlo v Hradci Králové.


POZVÁNKA