Previous Next
Posthistorie stržená dějinami VÁCLAV SMYČKA Studium paměti se etablovalo společně s dalšími „obraty“ kulturních věd v závěru minulého století, tedy v...
Pokus o teorii psaní   JOSEF HRDLIČKA V knize Událost psaní se Petr Komenda pokusil zapojit rukopisné prameny do interpretace díla...
Česká knižnice pro školy ROBERT KOLÁR Na sklonku loňského roku vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává...

21. 11. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse „Digital humanities a literární věda“. Diskutovat budou Silvie Cinková, Petr Plecháč, Richard Změlík, Michael Wögerbauer, Karel Piorecký a přítomné publikum. Moderuje Josef Šlerka.

 

Debata se dotkne např. těchto otázek:

Kdy přestává být počítač nástrojem psaní a začíná ovlivňovat výzkumné cíle a postupy?

Jak by měla vypadat ideální literárněhistorická heuristika v éře velkých dat?

Je nadále udržitelný přístup ke zkoumání dějin literatury na základně úzkého výběru (kanonických) textů?

Existuje mezi distant reading a close reading konkurenční vztah?

V kterých oblastech literární vědy či pro která konkrétní témata jsou postupy digital humanities nejvhodnější?

Kde leží rizika při uplatňování těchto postupů v literární vědě/historii?

Které softwarové nástroje či infrastruktury by rozvoji digital humanities v literárněvědné bohemistice pomohly?

Měly by se stát základy programování součástí odborné výbavy literárních vědců?

 

POZVÁNKA