Previous Next
Posthistorie stržená dějinami VÁCLAV SMYČKA Studium paměti se etablovalo společně s dalšími „obraty“ kulturních věd v závěru minulého století, tedy v...
Pokus o teorii psaní   JOSEF HRDLIČKA V knize Událost psaní se Petr Komenda pokusil zapojit rukopisné prameny do interpretace díla...
Česká knižnice pro školy ROBERT KOLÁR Na sklonku loňského roku vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává...

Ústav pro českou literaturu AV ČR vás srdečně zve na listopadový Staročeský dýchánek, na němž Ondřej Koupil a Jiří Havlík představí pozoruhodnou edici nedělních a svátečních perikop Svatováclavské bible, která vyšla letos v nakl. Karolinum.

Vystupující dají nahlédnout do své editorské dílny a zároveň zasadí Svatováclavskou bibli do kontextu aktivit pražských arcibiskupů 17. století a vysvětlí koncepci své práce. Nebudou tajit problémy a nejednoznačnosti, které práci na antologii provázely. S přítomnými budou rádi diskutovat, jaké místo by v kontextu bádání o českém biblickém překladu a starší české literatuře měla mít další práce s rozsáhlým textem Svatováclavské bible.

Prezentace knihy se bude konat 7. 11. 2017 od 17:00 v zasedacím sále ÚČL (Na Florenci 3/1420, Praha 1).

POZVÁNKA