Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

27. 11. 2012 od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskutečnila veřejná diskuse Česká literatura 2012: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesly kritičky Marta Ljubková a Simona Martínková Racková. Diskutovali s nimi kritikové působící v ÚČL AV ČR Jiří Trávníček a Jiří Zizler a přítomné publikum. Moderoval Pavel Janáček.

Debatu bude natáčel Český rozhlas. Hodinový záznam z besedy bude odvysílán 19. 1. 2013 od 10:00 na stanici ČRo 3 – Vltava. Přepis debaty vyjde tiskem v časopise Host (č. 1/2013).

 

POZVÁNKA

TEZE

 

 

Foto:

Michael Wögerbauer

Ondřej Lipár (www.ondrejlipar.cz.)