Previous Next
Komenský ve světě příběhové askeze KLÁRA SOUKUPOVÁ V literárněteoretické ediční řadě nakladatelství Host vyšla kniha, která měla vyjít v jiné edici, nebo...
RETROBI a literární historie Třetí číslo loňského ročníku České literatury představilo odborné veřejnosti Retrospektivní bibliografii české...
Aktuální číslo V prvním čísle nového ročníku České literatury vycházejí studie Lucie Kořínkové o Františku Gellnerovi, Tomáše Kubíčka o...

Životní jubileum Jaroslava Meda

19. dubna 2012 oslaví dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jaroslav Med významné životní jubileum.

 Během oslavy v zasedací místnosti ústavu byl jubilantovi předán sborník "Například já jsem z Havlíčkova Brodu". Blahopřejeme!