Previous Next
RETROBI a literární historie Třetí číslo loňského ročníku České literatury představilo odborné veřejnosti Retrospektivní bibliografii české...
Mezi vědou a příběhem JIŘÍ ZIZLER  Autor této recenze je postaven před úlohu posoudit monografii autora, jímž se sám zabývá s cílem...
Aktuální číslo V prvním čísle nového ročníku České literatury vycházejí studie Lucie Kořínkové o Františku Gellnerovi, Tomáše Kubíčka o...

Životní jubileum Jaroslava Meda

19. dubna 2012 oslaví dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jaroslav Med významné životní jubileum.

 Během oslavy v zasedací místnosti ústavu byl jubilantovi předán sborník "Například já jsem z Havlíčkova Brodu". Blahopřejeme!