Previous Next
Moderní autorka v dějinách LUCIE ANTOŠÍKOVÁ Odborné práce Vladimíra Papouška se vyznačují...
Syntetický ideál moderny ZUZANA ŘÍHOVÁ Po Vizionářích a vyznavačích (2007) vydal Jan Wiendl Hledače krásy...
Italská recepce Švejka ve světle nového překladu ALESSANDRO CATALANO V posledních letech se v různých zahraničních kontextech objevilo...

19. dubna 2012 oslaví dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jaroslav Med významné životní jubileum.

 Během oslavy v zasedací místnosti ústavu byl jubilantovi předán sborník "Například já jsem z Havlíčkova Brodu". Blahopřejeme!