Previous Next
Ad Zdeněk Smolka: Historie polské literatury českého Těšínska – polemika LIBOR MARTINEK Již jednou jsem polemizoval s recenzí ostravského literárního historika...
Důstojná sumarizace Na úvod je třeba podotknout, že česká literární a knihovní věda rozhodně netrpí...
Historie polské literatury českého Těšínska ZDENĚK SMOLKA Na území České republiky vznikala a vzniká literatura v několika...

19. dubna 2012 oslaví dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jaroslav Med významné životní jubileum.

 Během oslavy v zasedací místnosti ústavu byl jubilantovi předán sborník "Například já jsem z Havlíčkova Brodu". Blahopřejeme!