Previous Next
Nové vydání Kroniky nové MILOŠ SLÁDEK Po turecky orientovaném výboru z Paprockého Diadochu nazvaném O válce turecké a jiné příběhy (Praha 1982) se...
Defamiliarizace cizosti v české literatuře 19. století Rajendra A. Chitnis Kniha Daniela Soukupa není, jak by se mohlo z názvu zdát, pouze poměrně očekávatelným přehledem...
Nad čtením o Jaroslavu Vrchlickém MARTIN HRDINA Druhý svazek edice Institutu pro studium literatury vyšel krátce po 100. výročí smrti Jaroslava Vrchlického...

19. dubna 2012 oslaví dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jaroslav Med významné životní jubileum.

 Během oslavy v zasedací místnosti ústavu byl jubilantovi předán sborník "Například já jsem z Havlíčkova Brodu". Blahopřejeme!