Previous Next
Past na editory Jan Linka Dne 19. listopadu 2015 se v pražském sídle Historického ústavu Akademie věd...
Zaknihovaný Zábrana Anna Rosová Ve dnech 6. a 7. listopadu 2015 se v prostorách Ústavu translatologie FF UK (Praha)...
Seriál jako text Ina Píšová Může být bohemistovi sledování televizních seriálů...

19. dubna 2012 oslaví dlouholetý vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jaroslav Med významné životní jubileum.

 Během oslavy v zasedací místnosti ústavu byl jubilantovi předán sborník "Například já jsem z Havlíčkova Brodu". Blahopřejeme!