Previous Next
Za Jiřím Pistoriem  JIŘÍ PELÁN 15. března 2014 zemřel několik dní před svými dvaadevadesátými narozeninami ve Spojených státech ve...
První Cenová bilance. Diskuzní seminář nad literárními díly oceněnými v roce 2013  LUDMILA BARTOŠOVÁ První ročník olomouckého setkání nad knihami odměněnými literárními cenami za rok 2013,...
Antologie Skupiny Ra JIŘÍ POLÁČEK Literatura z meziválečného období a doby nacistické okupace je v posledních letech předmětem značného...

Konference Neviditelný Nezval

20. - 22. 6. 2012 se v Brně uskuteční literárněvědná konference věnovaná Vítězslavu Nezvalovi. Předběžné přihlášky  je možné posílat do konce ledna.

 Konferenci organizují Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA