Previous Next
Moderní autorka v dějinách LUCIE ANTOŠÍKOVÁ Odborné práce Vladimíra Papouška se vyznačují...
Syntetický ideál moderny ZUZANA ŘÍHOVÁ Po Vizionářích a vyznavačích (2007) vydal Jan Wiendl Hledače krásy...
Italská recepce Švejka ve světle nového překladu ALESSANDRO CATALANO V posledních letech se v různých zahraničních kontextech objevilo...

20. - 22. 6. 2012 se v Brně uskuteční literárněvědná konference věnovaná Vítězslavu Nezvalovi. Předběžné přihlášky  je možné posílat do konce ledna.

 Konferenci organizují Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA