Previous Next
Naratologie a řečové akty PAVEL ŠIDÁK Kotenova monografie si vytkla zřetelný úkol: popsat pragmatiku fikčního textu, přesněji problematiku mluvních...
Mezinárodní konference o starší populární literatuře MATOUŠ JALUŠKA Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 se v Malé aule Karolina uskutečnila mezinárodní konference Popular...
Praha spojená i rozdělená VÍT STROBACH Praha, město rozdělené do několika striktně oddělených kultur, národů či etnik. Praha překrytá sítí...

20. - 22. 6. 2012 se v Brně uskuteční literárněvědná konference věnovaná Vítězslavu Nezvalovi. Předběžné přihlášky  je možné posílat do konce ledna.

 Konferenci organizují Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA