Previous Next
Nové vydání Kroniky nové MILOŠ SLÁDEK Po turecky orientovaném výboru z Paprockého Diadochu nazvaném O válce turecké a jiné příběhy (Praha 1982) se...
Defamiliarizace cizosti v české literatuře 19. století Rajendra A. Chitnis Kniha Daniela Soukupa není, jak by se mohlo z názvu zdát, pouze poměrně očekávatelným přehledem...
Nad čtením o Jaroslavu Vrchlickém MARTIN HRDINA Druhý svazek edice Institutu pro studium literatury vyšel krátce po 100. výročí smrti Jaroslava Vrchlického...

20. - 22. 6. 2012 se v Brně uskuteční literárněvědná konference věnovaná Vítězslavu Nezvalovi. Předběžné přihlášky  je možné posílat do konce ledna.

 Konferenci organizují Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA