Previous Next
Literatura — kniha — knižní trh JIŘÍ TRÁVNÍČEK Poznaňský sociolog Marcin Rychlewski má značně široké odborné portfolio: vztahy mezi literaturou a...
Srbova pražská divadla za protektorátu — potřetí PAVEL JANOUŠEK Posmrtně publikovaná kniha divadelního historika Bořivoje Srby (1931–2014) svým titulem skrytě odkazuje k...
Ztratit se na cestě za literární krajinou MARTIN TOMÁŠEK Ačkoli bychom i v české literární vědě nalezli řadu dílčích studií, které konstrukci literárního prostoru a...

20. - 22. 6. 2012 se v Brně uskuteční literárněvědná konference věnovaná Vítězslavu Nezvalovi. Předběžné přihlášky  je možné posílat do konce ledna.

 Konferenci organizují Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA