Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

 

Termín a místo konání

8. a 9. dubna 2014, Sál Boženy Němcové, PNP Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1.

 

 

Informace o konferenci

Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. se rozhodly u příležitosti 100. výročí narození Bohumila Hrabala uspořádat mezinárodní vědeckou konferenci „Obrazy, ze kterých žiji“: dílo Bohumila Hrabala v proměnách, která by odpovídajícím způsobem připomněla dílo předního českého spisovatele. Cílem konference je pohled na dílo Bohumila Hrabala v jeho proměnách napříč časem. Chce sledovat jednak vývoj Hrabalovy tvorby samotné, jednak proměnu kritické a čtenářské reflexe jeho díla. Neusiluje tolik o rigidní metodologické či tematické vymezení příspěvků, ale o variabilitu přístupů a interpretací.

Zaměření konference není jubilejní a vzpomínkové. Očekáváme nové přístupy, perspektivy, neotřelé výklady a definice přesahů, které Hrabalovo dílo skýtá pro současné badatele. Konferenci nejde o opakování dobře známých kanonických obrazů a interpretací Hrabalových textů, ale o zachycení živé a inspirativní podstaty proměn autorovy poetiky a stylu od juvenilií z konce 30. let až k tvorbě a reflexi v epoše polistopadové. Půjde též o jejich komplexní usouvztažnění s širším kontextem české literatury v natolik klíčových etapách vývoje, jaké představovala 50. léta (budování a následné rozvolňování stalinistických doktrín, neoficiální subverze jako surrealismus a totální realismus), léta 60. (uvolnění potlačených tendencí a jejich transformace v měnících se kulturně-politických podmínkách), období normalizace (složitá interakce neoficiálních proudů s ideologicky konformním hlavním proudem) a samozřejmě etapa porevoluční (kontrast mezi liberalizací kulturních poměrů a novými nároky, které na literaturu klade transformace knižního trhu i čtenářské obce). Pro všechna tato období nabízí dílo Bohumila Hrabala cenný materiál k reflexi.

K účasti na připravované konferenci jsou zváni všichni zájemci. Očekávaná délka příspěvků je 15 minut. Adekvátní prostor bude vyhrazen diskusi. Přihlášku s návrhem tématu referátu a jeho anotací v rozsahu 5–10 řádků zašlete nejpozději do 8. listopadu 2013 na kontaktní adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

PŘIHLÁŠKA
 
Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení přihlášených příspěvků do konečného programu konference. Ubytování si zajišťují účastníci. Vybraní referenti budou zavázáni k vystoupení na konferenci v dubnu a k odevzdání článku pro recenzované periodikum do 30. května 2014. Redakci je vyhrazeno právo rozhodnout po lektorském řízení o zařazení příspěvků.
 

Hrabal konf pozv

1. den – úterý 8. dubna 2014

 

8,30–9,00 registrace

 

(plénum, místnost A)

9,00–9,15 zahájení konference

Zdeněk FREISLEBEN, ředitel Památníku národního písemnictví, Pavel JANÁČEK, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Jaromír JERMÁŘ, senátor Parlamentu ČR

 

blok I. Hrabalovo dílo: východiska – proměny – souvislosti

9,15–9,30 Milan JANKOVIČ: Ke kořenům Hrabalovy tvorby povídkové

9,30–9,45 Petra JAMES: „Nůžkami a arabigumou sestavit zraňující svět“

9,45–10,00 Lukáš BOROVIČKA: Hrabalův koncept harmonie

10,00–11,00 diskuse, dotazy novinářů, přestávka

 

(sekce, místnost A)

11,00–11,15 Petr KOTYK: K raným básnickým textům Bohumila Hrabala ze sbírek LA PNP

11,15–11,30 Ondřej HANUS: „Vás jednou zabiju anebo znásilním“. Sonety Bohumila Hrabala

11,30–11,45 Martin PILAŘ: Totální realismy Bohumila Hrabala

11,45–14,00 diskuse a přestávka na oběd

 

14,00–14,15 Natascha DRUBEK MEYER: Hrabalův podzemní realismus

14,15–14,30 Martin ŠÍP: K aktualizaci hagiografického žánru v díle Bohumila Hrabala

14,30–14,45 Vladimír NOVOTNÝ: Hrabalovo loučení s literaturou: Prozaikova pozdní leporela

14,45 diskuse, přesun na společenské setkání

 

blok II. Hrabalovy texty: styl a prostor(sekce, místnost B)

11,00–11,15 Vít SCHMARC: Poldi a Hydrák. K pojetí a funkci prostoru „závodu“ v Hrabalově tvorbě 50. let a v Cestě otevřené.

11,15–11,30 Dobromir GRIGOROV: Hranice fragmentované reality

11,30–11,45 Kateřina PIORECKÁ: Hrabalovo psaní mezi grafickým listem a automatickým textem

11,45–14,15 diskuse a přestávka na oběd

 

14,15–14,30 Jan SCHNEIDER: Hrabalovské prostory

14,30–14,45 Martin CHARVÁT: Trhlina, ve které se zjevuje smrt

14,45–15,00 Petr MAREŠ: Hrabalovy jazyky. Nespisovnost a stylizace mluvenosti v prvních publikovaných

15,00 diskuse, přesun na společenské setkání

 

17,00 společenský podvečer (zvláštní pozvánka)

 

2. den – středa 9. dubna 2014

 

blok III. Hrabalovy texty: subjekt – identita – diskurs (sekce, místnost A)

9,00–9,15 Petr A. BÍLEK: Haňta jakožto popkulturní čtenář

9,15–9,30 Anželina PENČEVA: Čtenář terorista. Postava explicitního čtenáře v Morytátech a legendách 

9,30–9,45 Jakub ČEŠKA: Bohumil Hrabal – autor v množném čísle. K variantnosti Hlučné samoty

9,45–10,30 diskuse a přestávka

 

10,30–10,45 Jan MATONOHA: Příliš dvojznačná samota? Dispozitivy mlčení, zraňující identity a gender v díle Bohumila Hrabala

10,45–11,00 Roman KANDA: Hrabalovy kontradiskurzy

11,00–11,15 Jan TLUSTÝ: Autofikční prózy Bohumila Hrabala

11,15–14,00 diskuse a přestávka na oběd

 

blok IV. Hrabalovské kontexty: intertextualita – intermedialita – přesahy (sekce, místnost B)

9,00–9,15 Jiří PELÁN: Vybrané spisy Bohumila Hrabala v nakladatelství Mladá Fronta

9,15–9,30 Hana VOISINE JECHOVA: Hrabal a Durych

9,30–9,45 Marta PATÓ: Hrabalova kniha P. Esterházyho

9,45–10,00 Joanna KRÓLAK – Piotr ŚLUSARCZYK: Inspirace východní filozofií v tvorbě Bohumila Hrabala

10,00–10,30 diskuse a přestávka

 

10,30–10,45 Miloslava SLAVÍČKOVÁ: Recepce tvorby Bohumila Hrabala ve Skandinávii

10,45–11,00 Monika ZGUSTOVÁ: Čtyři setkání s Bohumilem Hrabalem

11,00–11,15 Dagmar IŠTITORISOVÁ: Bohumil Hrabal v profesionálnej divadelnej tvorbe na Slovensku

11,15–14,00 diskuse a přestávka na oběd

 

(plénum, místnost A)

14,00–14,15 Zdeněk JEŽEK: Limity ideologických interpretací díla Bohumila Hrabala

14,15–14,30 Bohuslav HOFFMANN: Hrabalovy výtvarné koláže

14,30–14,45 Eva ČAPKOVÁ: Bohumil Hrabal a výtvarné umění

14,45–15,00 Jacek BALUCH: Hrabalovy kubistické obrazy

15,00–16,00 závěrečná diskuse, zakončení konference

 

***

Doplňující informace: Prosíme referenty o dodržení časového limitu 15 minut na vystoupení (10 řádek x 60 znaků = 1 minuta). Promítací zařízení je k dispozici. (Soubory s prezentací odevzdejte pověřeným pracovníkům před zahájením bloku.)

Odevzdání článků do 15. května elektronickou poštou organizátorům. Redakci je vyhrazeno právo rozhodnout po lektorském řízení o zařazení příspěvků. Pokyny pro formální úpravu jsou přiloženy.

Výstava o B. Hrabalovi pořádaná PNP je pro účastníky konference přístupná v letohrádku Hvězda (společenský podvečer).