Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

úterý 29. června

Místnost 206

Blok 1: Česká literatura rozhraní a okraje

9.15–10.55

moderuje: Lenka Jungmannová

 • Joanna Czaplińska: Je exilová literatura jiná? Pokus o poetiku
 • Helena Kosková: Čeští spisovatelé na rozhraní dvou kultur
 • Vladimír Papoušek: Performace autorit a strategie kanonizace v textech o literatuře
 • diskuse

10.55–11.20 přestávka

11.20–12.45

moderuje: Holt Meyer

 • Richard Müller: Marxisté a ideologové: cesty subverze
 • Lukáš Borovička: Mezi literární vědou a historiografií: otázka „světového názoru“
 • Joanna Królak: Prvky camp-estetiky v recesistických projevech Ostalgie 
 • diskuse

12.45–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Vladimír Papoušek

 • Gertraude Zand: Jinakost a cizost jako postoj – nad deníkem Jana Zábrany
 • Joanna Goszczyńska: Hranice subjektu ve vztahu s Jiným
 • Alexander Kratochvil: Hory a staletí – literární polyglosie a loupežníci v Karpatech
 • Ute Raßloff: Český Jánošík
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Xavier Galmiche

 • Urs Heftrich: Na rozhraní žánrů, na okraji společnosti: Mozart jako identifikační figura Vladimíra Holana v době jeho marginalizace českým stalinismem
 • Petr Holman: Otokar Březina exotický
 • Ivo Harák: Básníkův návrat (Poezie Josefa Suchého v šedesátých letech 20. století)
 • diskuse
 

Místnost 205

Blok 3: Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích

9.15–10.55

moderuje: Stanislava Fedrová

 • Peter Zajac: Interferencialita, intermedialita, interesmiotickosť
 • Alice Jedličková: Intermediální poetika (prostoru)
 • Astrid Winter: Jiná estetika – konceptualismus a transmedialita v české literatuře po druhé světové válce
 • diskuse

10.55–11.20 přestávka

11.20–12.45

moderuje: Peter Zajac

 • Herta Schmid: Estetická funkce u Friedricha Schillera a Jana Mukařovského a její spojení s českým avantgardním divadlem
 • Veronika Ambros: Golem – adaptace, dramatizace, intertextualita?
 • Eva Šlaisová: Hynku, Viléme, Alfréde: Máchovské rezonance v Daleké cestě
 • diskuse

12.45–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Alice Jedličková

 • Hana Voisine-Jechová: Úskalí obrazu
 • Stanislava Fedrová: Role pozorovatele v ekfrastických textech
 • Clarice Cloutier: Konkrétní chiaroscuro: Odraz Rembrandta van Rijn v české literatuře
 • Tomáš Jirsa: Od navoněných knírů k ornamentům řeči: vizualita psaní „V chrámu“ Kafkova Procesu
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Petr Mareš

 • Petr Bubeníček: Proměny myšlení o literatuře ve filmu
 • Tomáš Koblížek: Náčrt strukturálně-fenomenologické analýzy Lustigovy povídky Tma nemá stín a jejího filmového zpracování
 • Iva Málková: Básník a dramatik František Hrubín píše Zlatou renetu – prózu a filmový scénář
 • diskuse
 

Místnost 108

Blok 4: Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Máchy

9.15–11.00

moderuje: Karel Piorecký

 • Vladimír Křivánek: Máchovský rodokmen české lyriky
 • Dalibor Tureček: Máchovské modifikace (1858–1936)
 • Michal Charypar: Raná recepce Máchovy Marinky v české beletrii třicátých a čtyřicátých let
 • Ludmila Budagová: Karel Hynek Mácha a český surrealismus
 • diskuse

11.00–11.20 přestávka

11.20–12.45

moderuje: Dalibor Tureček

 • Xavier Galmiche: Mácha v kontextu středoevropského neosternismu
 • Tamás Berkes: Romantika K. H. Máchy v komparatistickém pohledu středoevropských literatur
 • Stephan-Immanuel Teichgräber: Pozice K. H. Máchy v kontextu středoevropského romantismu
 • diskuse

12.45–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Ondřej Sládek

 • Robert Ibrahim – Květa Sgallová: Máchův verš a česká versologie
 • Světlana Šerlaimova: Karel Hynek Mácha a Karel Havlíček Borovský
 • Martin Procházka: Mácha, Shakespeare a český romantický historismus
 • Anna Valcerová: K. H. Mácha a slovenská poézia obdobia romantizmu
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Vladimír Křivánek

 • Žoržeta Čolakova: Jezero jako transtextuální kód Máchovy poetiky
 • Zdeněk Hrbata: Subjekt in articulo mortis a tváří v tvář přírodě
 • Igor Melnyčenko: Karel Hynek Mácha a Jurij Darahan: duševní a fyzické vyhnanství v kontextu jednoho zapomenutého překladu
 • diskuse

středa 30. června

9.00–10.50

moderuje: Kees Mercks

 • Jakub Češka: Hrabalovo psaní na hranici literatury
 • Matija Ivačić: Bohumil Hrabal jako literární outsider
 • Petra James: Avantgardní hrabalovské pábení
 • Ans Linssen-Hogenberg: Srovnání ženské hlavní role v Camusově Cizinci a Hrabalově Legendě o Kainovi
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Jakub Češka

 • Lenka Vítová: Středoevropská inspirace Hrabalem
 • Holt Meyer: Čtení Haška s Deleuzem: Devenir-animal a česká autofilologická deteritorializace
 • František A. Podhajský: Exkrement jako literární motiv. K povídkám a románu Jaroslava Haška
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Joanna Czaplińska

 • Sergio Corduas: Golem, Robot, Švejk: jejich světovost a jejich češskost
 • István Vörös: Thomas Mann a Ladislav Klíma
 • Milan Suchomel: Jinakost Vévodkyně a kuchařky Ladislava Fukse
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Gertraude Zand

 • Marek Nekula: „Praha“ v pražských románechAnne Hultsch: Hřbitov v české poezii 20. století
 • Lenka Malinová: Fenomén prostoru – klíč k tvorbě Bohuslava Reynka třicátých a čtyřicátých let
 • diskuse
 

9.00–10.50

moderuje: Iva Málková

 • Irena Vaňková: Slovo v poezii. Inspirace kognitivnělingvistické
 • Eva Pariláková: Slová vyrývané z tmy (K básňam a obrazom Bohuslava Reyneka)
 • Kateřina Machová Ondřejová: Moderní básník a folklor
 • Josef Štochl: Analýza antologií Vrh kostek, Die Wiener Gruppe a Havlových Antikódů
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Jan Schneider

 • Kees Mercks: Sémantičnost v prostorových vztazích v Hrabalově románu Harlekýnovy miliony
 • Miroslava Režná: Poznámky k vnútornej topológii (Daniela Hodrová: Město vidím...)
 • Richard Změlík: Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Petr Bubeníček

 • Petr Mareš: Adaptace a aktualizace
 • Petr Šámal: Film jako přepracované vydání
 • Jan Čulík: K filmovým adaptacím literárních děl Bohumila Hrabala
 • diskuse

15.50–16.10 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Petr Šámal

 • Kim Kyuchin: Vzájemný vztah filmu a literatury se zaměřením na román Bohumila Hrabala a film Jiřího Menzela
 • Miroslav Zelinský: Česká literatura v rozhlase
 • Petr Steiner: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance
 • diskuse
 

9.00–10.50

moderuje: Zdeněk Hrbata

 • Ondřej Sládek: Máchovské studie Jana Mukařovského
 • Dobromir Grigorov: Torzo a tajemství Máchova díla a obrana literární vědy
 • Bohumil Fořt: K. H. Mácha mezi Pražským lingvistickým kroužkem a Literárněhistorickou společností československou
 • Jiří Koten: Filmový efekt prozaických vyprávěních Karla Hynka Máchy
 • diskuse

10.50–11.10 přestávka

Blok 2: Česká literatura v perspektivách genderu

11.10–12.45

moderuje: Jan Matonoha

 • Libora Oates Indruchová: Gender jako užitečná kategorie – i pro literaturu
 • Bronislava Volková: O tzv. ženské (a mužské) emocionalitě
 • Dušan Teplan: Literárnosť a feminismus
 • diskuse

12.45–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Libora Oates Indruchová

 • Jan Matonoha: Mapování českého literárněvědného genderového myšlení
 • Andrea Fischerová: Ženská literatura a teorie genderu v první polovině 19. století
 • Jiřina Šmejkalová: Čtení zápisků nečitelných(?). Několik (úvodních) poznámek k dílu Anny Pammrové
 • diskuse

15.50–16.10 přestávka

16.10–18.00

moderuje: Roar Lishaugen

 • Irina Wutsdorff: Mytologizace v Kollárově Slávy dceři z pohledu genderu
 • Peter Deutschmann: Žena přestrojená za muže v historickém dramatu národního obrození
 • Tereza Kynčlová: Erbenův nadosobní řád. Analýza genderových vztahů v Kytici
 • Marcin Filipowicz: Možnosti využití mužských studií pro výzkum české literatury 19. století
 • diskuse

čtvrtek 1. července

9.20–10.50

moderuje: Pavel Janáček

 • Jiří Holý: Šoa v české literatuře
 • Petr Komenda: Poetika fragmentu a proces dekanonizace díla
 • Michal Přibáň: Tři životy obětavého konfidenta
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Michal Přibáň

 • Olga Czernikow: Identita na rozhraní. Já a ne-já v eseji Přemilí sousedé Karla Michala
 • Giuli Lezhava: Europena Patrika Ouředníka: Pohled autora na historii
 • Jan Tlustý: Cesta do hlubin Sudet: nad prózami Martina Fibigera
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Michal Jareš

 • Martin Pilař: „Cult fiction“ a česká alternativní literatura
 • Pavel Janáček: Očistec spisovatele Hampla
 • Tomáš Pavlíček: Literatura okraje na hraně zákona. Spor o „brak a obscenitu“ za první republiky
 • Claire Madl - Michael Wögerbauer: Cenzura
  v Čechách mezi legislativou a praxí: příklad konce 18. století
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Jiří Holý

 • Zbyněk Fišer – Raija Hauck: Strategie adekvátního řešení překladu sociokulturních specifik textu: příspěvek k mezikulturní komunikaci
 • Jacek Baluch: První přednáška o české literatuře
 • Oksana Palii: Česká literatura jako cizojazyčná: k problémům výuky na Ukrajině
 • diskuse
 

9.20–10.50

moderuje: Astrid Winter

 • Mirna Šolić: Jak se cestuje a vypravuje o cestování:
  nástin intergenerické hry mezi Čapkovými cestopisy a komerčními
  turistickými žánry
 • Martyna Maria Lemańczyk: Zvláštní kubismus Josefa Čapka
 • Ondřej Váša: Obraz jako zapomnětlivost literatury: Šumava umírající a romantická Josefa Váchala
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Veronika Ambros

 • Brigitte Schultze: Translational and intermedial diversification: Michail J. Lermontov's Maskarad in Czech (1929–2008)
 • Jaroslava Janáčková: Její pastorkyňa mezi dramatem, operou, filmem a románem
 • Irina Gerčikova: České hry v Rusku
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Jiří Koten

 • Radomil Novák: Fenomén jazzu v poetistické próze dvacátých let 20. století
 • Jan Schneider: Hudba v dílech Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého a Milana Kundery
 • Renáta Beličová: Egon Bondy a slovenská hudobná postmoderna
 • Eva Kapsová: Obraz česko-slovenských literárnych dejateľov v slovenskom vizuálnom kontexte
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Martin Pilař

 • Lenka Müllerová: Paratexty a česká literatura
 • Klára Kudlová: Diskurs na pomezí textu a paratextu - případ „autentického“ románu
 • Petr Pořízka: K možnostem počítačového zpracování literárního textu
 • diskuse

 

 

9.20–10.50

moderuje: Marcin Filipowicz

 • Dobrava Moldanová: Básnířky na přelomu 19. a 20. století
 • Irina Poročkina: T. G. Masaryk v kontextu genderového myšlení
 • Gabriela Gańczarczyk: Vesnické mamičky. Etnologický pohled na mateřství v díle Gabriely Preissové
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Dobrava Moldanová

 • Zdeňka Kalnická: Moře, systém, žena (Čapkové a metafora ženy)
 • Alena Zachová: Tvorba Heleny Čapkové z perspektivy genderu
 • Oleg Malevič: K. Čapek a A. P. Čechov: literárněbiografické a genderové aspekty
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Jiřina Šmejkalová

 • Alena Scheinostová: Podvojnost existence v ženské romské próze
 • Suzana Kos: Chick lit a česká populární četba pro ženy
 • Andrea Hanna Balász: Gender z perspektivy dětské literatury
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Lubomír Machala

 • Roar Lishaugen: „Jakási nepěkná neřest...“ Homosexualita v socialisticko-realistické literatuře
 • Bohuslav Hoffmann: Fúrie a režijní furianství Petra Lébla v Našich furiantech
 • Jana Hoffmannová: Jsou romány (a povídky) Michala Viewegha „pro ženy“, nebo „pro muže“?
 • diskuse

 

pátek 2 . července

9.00–10.50

moderuje: Petr Komenda

 • Zuzana Stolz-Hladká: Okraj, hranice a jejich překročení – literatura v pohybu
 • Ilona Gwóźdź-Szewczenko: Skrytá tvář futurismu v Čechách
 • Anna Amelina: Jan Weiss: zapomenut?
 • Agnieszka Janiec-Nyitrai: Každý rozdíl ve věcech a lidech rozmnožuje život (Karel Čapek). Různé strategie uchopení odlišnosti v Čapkově tvorbě
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Eva Formánková

 • Lenka Jungmannová: Zakázaná dramatika - Pokus o vymezení neoficiální dramatiky v letech 1948 až 1989
 • Dagmar Inštitorisová: Cudzie dramatické písanie Petra Scherhaufera
 • Petra Ježková: Přebít voňavku a cukrkandl. Pokus o české
  naturalistické drama
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Věra Brožová

 • Dalibor Dobiáš: Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše
 • Lenka Kusáková: "Národní"
  cenzura a česká  literatura 1. poloviny 19. století
 • Manuela Maciołek: Tradice jazykových apologií v české a polské literatuře
 • Nella Mlsová: Havlasova Itálie
 • diskuse
 

9.20–10.50

moderuje: Miroslav Zelinský

 • Martin Foret: Genus mirum: definičně terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí
 • Pavel Kořínek: Adjektivum „komiksový“ jako žánrová specifikace
 • Michal Jareš: „A vůbec tenhle brouk.“ Pokusy o komiksové ztvárnění Kafkovy Proměny
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

Blok 1: Česká literatura rozhraní a okraje

11.15–12.40

moderuje: Andrea Hanna Balázs

 • Věra Brožová: Konstanty a proměnné v české výchovné beletrii pro mládež
 • Naděžda Sieglová: Z povídkářského zátiší Ladislava Benýška
 • Milena Šubrtová: Ludmila Durdíková-Faucher, česká autorka spoluzakladatelkou moderní ediční koncepce francouzské literatury pro děti a mládež
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Michael Wögerbauer

 • Agáta Dinzl-Rybářová: Česko-německé literární vztahy za vlády Václava IV.
 • Martin Kuba: Oráč z Čech
 • Lenka Řezníková: Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století
 • diskuse
 

9.20–10.50

moderuje: Bronislava Volková

 • Elena Sokol: Její vlastní město. Protínání městského prostoru a vědomí v prózách Daniely Hodrové a Virginie Woolfové
 • Anželina Penčeva: Znásilněný archetyp: ženy v románech Milana Kundery
 • Marta Součková: K problematike genderu v českej a slovenskej ponovembrovej próze
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Marta Součková

 • Lubomír Machala: Jinakost, či „jinakost“ v prózách současných českých autorek mladší generace?
 • Nadija Poliščuk: Mladá ženská próza: při hledání vlastní identity
 • Eva Kalivodová: Prózy Jakuby Katalpy: úspěšné ničení rodové determinace
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

Blok 1: Česká literatura rozhraní a okraje

14.00–15.50

moderuje: Tomáš Pavlíček

 • Zofia Tarajło-Lipowska: Nietzschův Dionýsos a jeho odraz v meziválečné české literatuře
 • Katka Volná: Půl kila nudy – zneuznaný velký román české literatury
 • Veronika Matějková: Karel Krejčí – outsider české literární vědy
 • Blanka Hemelíková: „Zbytečnou je všecka práce, stihne-li tě konfiskace...“ Téma potlačované literatury v Humoristických listech
 • diskuse