Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

úterý 29. června

Místnost 206

Blok 1: Česká literatura rozhraní a okraje

9.15–10.55

moderuje: Lenka Jungmannová

 • Joanna Czaplińska: Je exilová literatura jiná? Pokus o poetiku
 • Helena Kosková: Čeští spisovatelé na rozhraní dvou kultur
 • Vladimír Papoušek: Performace autorit a strategie kanonizace v textech o literatuře
 • diskuse

10.55–11.20 přestávka

11.20–12.45

moderuje: Holt Meyer

 • Richard Müller: Marxisté a ideologové: cesty subverze
 • Lukáš Borovička: Mezi literární vědou a historiografií: otázka „světového názoru“
 • Joanna Królak: Prvky camp-estetiky v recesistických projevech Ostalgie 
 • diskuse

12.45–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Vladimír Papoušek

 • Gertraude Zand: Jinakost a cizost jako postoj – nad deníkem Jana Zábrany
 • Joanna Goszczyńska: Hranice subjektu ve vztahu s Jiným
 • Alexander Kratochvil: Hory a staletí – literární polyglosie a loupežníci v Karpatech
 • Ute Raßloff: Český Jánošík
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Xavier Galmiche

 • Urs Heftrich: Na rozhraní žánrů, na okraji společnosti: Mozart jako identifikační figura Vladimíra Holana v době jeho marginalizace českým stalinismem
 • Petr Holman: Otokar Březina exotický
 • Ivo Harák: Básníkův návrat (Poezie Josefa Suchého v šedesátých letech 20. století)
 • diskuse
 

Místnost 205

Blok 3: Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích

9.15–10.55

moderuje: Stanislava Fedrová

 • Peter Zajac: Interferencialita, intermedialita, interesmiotickosť
 • Alice Jedličková: Intermediální poetika (prostoru)
 • Astrid Winter: Jiná estetika – konceptualismus a transmedialita v české literatuře po druhé světové válce
 • diskuse

10.55–11.20 přestávka

11.20–12.45

moderuje: Peter Zajac

 • Herta Schmid: Estetická funkce u Friedricha Schillera a Jana Mukařovského a její spojení s českým avantgardním divadlem
 • Veronika Ambros: Golem – adaptace, dramatizace, intertextualita?
 • Eva Šlaisová: Hynku, Viléme, Alfréde: Máchovské rezonance v Daleké cestě
 • diskuse

12.45–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Alice Jedličková

 • Hana Voisine-Jechová: Úskalí obrazu
 • Stanislava Fedrová: Role pozorovatele v ekfrastických textech
 • Clarice Cloutier: Konkrétní chiaroscuro: Odraz Rembrandta van Rijn v české literatuře
 • Tomáš Jirsa: Od navoněných knírů k ornamentům řeči: vizualita psaní „V chrámu“ Kafkova Procesu
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Petr Mareš

 • Petr Bubeníček: Proměny myšlení o literatuře ve filmu
 • Tomáš Koblížek: Náčrt strukturálně-fenomenologické analýzy Lustigovy povídky Tma nemá stín a jejího filmového zpracování
 • Iva Málková: Básník a dramatik František Hrubín píše Zlatou renetu – prózu a filmový scénář
 • diskuse
 

Místnost 108

Blok 4: Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Máchy

9.15–11.00

moderuje: Karel Piorecký

 • Vladimír Křivánek: Máchovský rodokmen české lyriky
 • Dalibor Tureček: Máchovské modifikace (1858–1936)
 • Michal Charypar: Raná recepce Máchovy Marinky v české beletrii třicátých a čtyřicátých let
 • Ludmila Budagová: Karel Hynek Mácha a český surrealismus
 • diskuse

11.00–11.20 přestávka

11.20–12.45

moderuje: Dalibor Tureček

 • Xavier Galmiche: Mácha v kontextu středoevropského neosternismu
 • Tamás Berkes: Romantika K. H. Máchy v komparatistickém pohledu středoevropských literatur
 • Stephan-Immanuel Teichgräber: Pozice K. H. Máchy v kontextu středoevropského romantismu
 • diskuse

12.45–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Ondřej Sládek

 • Robert Ibrahim – Květa Sgallová: Máchův verš a česká versologie
 • Světlana Šerlaimova: Karel Hynek Mácha a Karel Havlíček Borovský
 • Martin Procházka: Mácha, Shakespeare a český romantický historismus
 • Anna Valcerová: K. H. Mácha a slovenská poézia obdobia romantizmu
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Vladimír Křivánek

 • Žoržeta Čolakova: Jezero jako transtextuální kód Máchovy poetiky
 • Zdeněk Hrbata: Subjekt in articulo mortis a tváří v tvář přírodě
 • Igor Melnyčenko: Karel Hynek Mácha a Jurij Darahan: duševní a fyzické vyhnanství v kontextu jednoho zapomenutého překladu
 • diskuse

středa 30. června

9.00–10.50

moderuje: Kees Mercks

 • Jakub Češka: Hrabalovo psaní na hranici literatury
 • Matija Ivačić: Bohumil Hrabal jako literární outsider
 • Petra James: Avantgardní hrabalovské pábení
 • Ans Linssen-Hogenberg: Srovnání ženské hlavní role v Camusově Cizinci a Hrabalově Legendě o Kainovi
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Jakub Češka

 • Lenka Vítová: Středoevropská inspirace Hrabalem
 • Holt Meyer: Čtení Haška s Deleuzem: Devenir-animal a česká autofilologická deteritorializace
 • František A. Podhajský: Exkrement jako literární motiv. K povídkám a románu Jaroslava Haška
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Joanna Czaplińska

 • Sergio Corduas: Golem, Robot, Švejk: jejich světovost a jejich češskost
 • István Vörös: Thomas Mann a Ladislav Klíma
 • Milan Suchomel: Jinakost Vévodkyně a kuchařky Ladislava Fukse
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Gertraude Zand

 • Marek Nekula: „Praha“ v pražských románechAnne Hultsch: Hřbitov v české poezii 20. století
 • Lenka Malinová: Fenomén prostoru – klíč k tvorbě Bohuslava Reynka třicátých a čtyřicátých let
 • diskuse
 

9.00–10.50

moderuje: Iva Málková

 • Irena Vaňková: Slovo v poezii. Inspirace kognitivnělingvistické
 • Eva Pariláková: Slová vyrývané z tmy (K básňam a obrazom Bohuslava Reyneka)
 • Kateřina Machová Ondřejová: Moderní básník a folklor
 • Josef Štochl: Analýza antologií Vrh kostek, Die Wiener Gruppe a Havlových Antikódů
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Jan Schneider

 • Kees Mercks: Sémantičnost v prostorových vztazích v Hrabalově románu Harlekýnovy miliony
 • Miroslava Režná: Poznámky k vnútornej topológii (Daniela Hodrová: Město vidím...)
 • Richard Změlík: Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Petr Bubeníček

 • Petr Mareš: Adaptace a aktualizace
 • Petr Šámal: Film jako přepracované vydání
 • Jan Čulík: K filmovým adaptacím literárních děl Bohumila Hrabala
 • diskuse

15.50–16.10 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Petr Šámal

 • Kim Kyuchin: Vzájemný vztah filmu a literatury se zaměřením na román Bohumila Hrabala a film Jiřího Menzela
 • Miroslav Zelinský: Česká literatura v rozhlase
 • Petr Steiner: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance
 • diskuse
 

9.00–10.50

moderuje: Zdeněk Hrbata

 • Ondřej Sládek: Máchovské studie Jana Mukařovského
 • Dobromir Grigorov: Torzo a tajemství Máchova díla a obrana literární vědy
 • Bohumil Fořt: K. H. Mácha mezi Pražským lingvistickým kroužkem a Literárněhistorickou společností československou
 • Jiří Koten: Filmový efekt prozaických vyprávěních Karla Hynka Máchy
 • diskuse

10.50–11.10 přestávka

Blok 2: Česká literatura v perspektivách genderu

11.10–12.45

moderuje: Jan Matonoha

 • Libora Oates Indruchová: Gender jako užitečná kategorie – i pro literaturu
 • Bronislava Volková: O tzv. ženské (a mužské) emocionalitě
 • Dušan Teplan: Literárnosť a feminismus
 • diskuse

12.45–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Libora Oates Indruchová

 • Jan Matonoha: Mapování českého literárněvědného genderového myšlení
 • Andrea Fischerová: Ženská literatura a teorie genderu v první polovině 19. století
 • Jiřina Šmejkalová: Čtení zápisků nečitelných(?). Několik (úvodních) poznámek k dílu Anny Pammrové
 • diskuse

15.50–16.10 přestávka

16.10–18.00

moderuje: Roar Lishaugen

 • Irina Wutsdorff: Mytologizace v Kollárově Slávy dceři z pohledu genderu
 • Peter Deutschmann: Žena přestrojená za muže v historickém dramatu národního obrození
 • Tereza Kynčlová: Erbenův nadosobní řád. Analýza genderových vztahů v Kytici
 • Marcin Filipowicz: Možnosti využití mužských studií pro výzkum české literatury 19. století
 • diskuse

čtvrtek 1. července

9.20–10.50

moderuje: Pavel Janáček

 • Jiří Holý: Šoa v české literatuře
 • Petr Komenda: Poetika fragmentu a proces dekanonizace díla
 • Michal Přibáň: Tři životy obětavého konfidenta
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Michal Přibáň

 • Olga Czernikow: Identita na rozhraní. Já a ne-já v eseji Přemilí sousedé Karla Michala
 • Giuli Lezhava: Europena Patrika Ouředníka: Pohled autora na historii
 • Jan Tlustý: Cesta do hlubin Sudet: nad prózami Martina Fibigera
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Michal Jareš

 • Martin Pilař: „Cult fiction“ a česká alternativní literatura
 • Pavel Janáček: Očistec spisovatele Hampla
 • Tomáš Pavlíček: Literatura okraje na hraně zákona. Spor o „brak a obscenitu“ za první republiky
 • Claire Madl - Michael Wögerbauer: Cenzura
  v Čechách mezi legislativou a praxí: příklad konce 18. století
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Jiří Holý

 • Zbyněk Fišer – Raija Hauck: Strategie adekvátního řešení překladu sociokulturních specifik textu: příspěvek k mezikulturní komunikaci
 • Jacek Baluch: První přednáška o české literatuře
 • Oksana Palii: Česká literatura jako cizojazyčná: k problémům výuky na Ukrajině
 • diskuse
 

9.20–10.50

moderuje: Astrid Winter

 • Mirna Šolić: Jak se cestuje a vypravuje o cestování:
  nástin intergenerické hry mezi Čapkovými cestopisy a komerčními
  turistickými žánry
 • Martyna Maria Lemańczyk: Zvláštní kubismus Josefa Čapka
 • Ondřej Váša: Obraz jako zapomnětlivost literatury: Šumava umírající a romantická Josefa Váchala
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Veronika Ambros

 • Brigitte Schultze: Translational and intermedial diversification: Michail J. Lermontov's Maskarad in Czech (1929–2008)
 • Jaroslava Janáčková: Její pastorkyňa mezi dramatem, operou, filmem a románem
 • Irina Gerčikova: České hry v Rusku
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Jiří Koten

 • Radomil Novák: Fenomén jazzu v poetistické próze dvacátých let 20. století
 • Jan Schneider: Hudba v dílech Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého a Milana Kundery
 • Renáta Beličová: Egon Bondy a slovenská hudobná postmoderna
 • Eva Kapsová: Obraz česko-slovenských literárnych dejateľov v slovenskom vizuálnom kontexte
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Martin Pilař

 • Lenka Müllerová: Paratexty a česká literatura
 • Klára Kudlová: Diskurs na pomezí textu a paratextu - případ „autentického“ románu
 • Petr Pořízka: K možnostem počítačového zpracování literárního textu
 • diskuse

 

 

9.20–10.50

moderuje: Marcin Filipowicz

 • Dobrava Moldanová: Básnířky na přelomu 19. a 20. století
 • Irina Poročkina: T. G. Masaryk v kontextu genderového myšlení
 • Gabriela Gańczarczyk: Vesnické mamičky. Etnologický pohled na mateřství v díle Gabriely Preissové
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Dobrava Moldanová

 • Zdeňka Kalnická: Moře, systém, žena (Čapkové a metafora ženy)
 • Alena Zachová: Tvorba Heleny Čapkové z perspektivy genderu
 • Oleg Malevič: K. Čapek a A. P. Čechov: literárněbiografické a genderové aspekty
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Jiřina Šmejkalová

 • Alena Scheinostová: Podvojnost existence v ženské romské próze
 • Suzana Kos: Chick lit a česká populární četba pro ženy
 • Andrea Hanna Balász: Gender z perspektivy dětské literatury
 • diskuse

15.50–16.15 přestávka

16.15–17.40

moderuje: Lubomír Machala

 • Roar Lishaugen: „Jakási nepěkná neřest...“ Homosexualita v socialisticko-realistické literatuře
 • Bohuslav Hoffmann: Fúrie a režijní furianství Petra Lébla v Našich furiantech
 • Jana Hoffmannová: Jsou romány (a povídky) Michala Viewegha „pro ženy“, nebo „pro muže“?
 • diskuse

 

pátek 2 . července

9.00–10.50

moderuje: Petr Komenda

 • Zuzana Stolz-Hladká: Okraj, hranice a jejich překročení – literatura v pohybu
 • Ilona Gwóźdź-Szewczenko: Skrytá tvář futurismu v Čechách
 • Anna Amelina: Jan Weiss: zapomenut?
 • Agnieszka Janiec-Nyitrai: Každý rozdíl ve věcech a lidech rozmnožuje život (Karel Čapek). Různé strategie uchopení odlišnosti v Čapkově tvorbě
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Eva Formánková

 • Lenka Jungmannová: Zakázaná dramatika - Pokus o vymezení neoficiální dramatiky v letech 1948 až 1989
 • Dagmar Inštitorisová: Cudzie dramatické písanie Petra Scherhaufera
 • Petra Ježková: Přebít voňavku a cukrkandl. Pokus o české
  naturalistické drama
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

14.00–15.50

moderuje: Věra Brožová

 • Dalibor Dobiáš: Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše
 • Lenka Kusáková: "Národní"
  cenzura a česká  literatura 1. poloviny 19. století
 • Manuela Maciołek: Tradice jazykových apologií v české a polské literatuře
 • Nella Mlsová: Havlasova Itálie
 • diskuse
 

9.20–10.50

moderuje: Miroslav Zelinský

 • Martin Foret: Genus mirum: definičně terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí
 • Pavel Kořínek: Adjektivum „komiksový“ jako žánrová specifikace
 • Michal Jareš: „A vůbec tenhle brouk.“ Pokusy o komiksové ztvárnění Kafkovy Proměny
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

Blok 1: Česká literatura rozhraní a okraje

11.15–12.40

moderuje: Andrea Hanna Balázs

 • Věra Brožová: Konstanty a proměnné v české výchovné beletrii pro mládež
 • Naděžda Sieglová: Z povídkářského zátiší Ladislava Benýška
 • Milena Šubrtová: Ludmila Durdíková-Faucher, česká autorka spoluzakladatelkou moderní ediční koncepce francouzské literatury pro děti a mládež
 • diskuse

12.40–14.20 přestávka na oběd

14.20–15.50

moderuje: Michael Wögerbauer

 • Agáta Dinzl-Rybářová: Česko-německé literární vztahy za vlády Václava IV.
 • Martin Kuba: Oráč z Čech
 • Lenka Řezníková: Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století
 • diskuse
 

9.20–10.50

moderuje: Bronislava Volková

 • Elena Sokol: Její vlastní město. Protínání městského prostoru a vědomí v prózách Daniely Hodrové a Virginie Woolfové
 • Anželina Penčeva: Znásilněný archetyp: ženy v románech Milana Kundery
 • Marta Součková: K problematike genderu v českej a slovenskej ponovembrovej próze
 • diskuse

10.50–11.15 přestávka

11.15–12.40

moderuje: Marta Součková

 • Lubomír Machala: Jinakost, či „jinakost“ v prózách současných českých autorek mladší generace?
 • Nadija Poliščuk: Mladá ženská próza: při hledání vlastní identity
 • Eva Kalivodová: Prózy Jakuby Katalpy: úspěšné ničení rodové determinace
 • diskuse

12.40–14.00 přestávka na oběd

Blok 1: Česká literatura rozhraní a okraje

14.00–15.50

moderuje: Tomáš Pavlíček

 • Zofia Tarajło-Lipowska: Nietzschův Dionýsos a jeho odraz v meziválečné české literatuře
 • Katka Volná: Půl kila nudy – zneuznaný velký román české literatury
 • Veronika Matějková: Karel Krejčí – outsider české literární vědy
 • Blanka Hemelíková: „Zbytečnou je všecka práce, stihne-li tě konfiskace...“ Téma potlačované literatury v Humoristických listech
 • diskuse