Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...
pořádají ve dnech 28. června - 3. července 2010

IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky

s názvem

 

Jiná česká literatura (?)

clock 

  
 
Po druhém kole přihlášek je na kongres přihlášeno 160 referujících.
Záštitu nad kongresem přijali prezident Václav Klaus, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
   
Účastnický poplatek kongresu je 90 EUR / 2350 Kč (bankovním převodem do konce března 2010), 100 EUR / 2600 Kč (bankovním převodem po tomto termínu) nebo 120 EUR / 3150 Kč (při platbě na místě konference). V poplatku je kromě prezentačních materiálů a občerstvení v průběhu jednání zahrnuta cena sborníku s přednesenými příspěvky (účastníkům bude rozesílán v průběhu roku 2011) a účast na doprovodných programech. Kongresový poplatek se nevztahuje na ubytování, cestovné a další pobytové náklady, které hradí vysílající instituce nebo účastník.
 
číslo účtu: 19-5539370227/0100
IBAN: CZ84 0100 0000 1955 3937 0227
Komerční banka se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07
BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP
název příjemce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
nezapomeňte prosím variabilní symbol: uveden v individuálních výpisech Vaší přihlášky!

 

 

Kongres bude tentokrát zaměřen spíše metodologicky a hodlá se věnovat různě pojímaným projevům "jinakosti" v české literatuře.

Blok č. 1: Česká literatura rozhraní a okraje

se bude zabývat osobnostmi a formami výskytu různě pojímané "literární cizosti" v české literatuře: hranicím tohoto chápání, problematice porozumění, obrazům sebe a jiného; pozapomenutým, marginálním, nezačleněným či obtížně zařaditelným autorům a outsiderům, včetně procesů jejich začleňování do kánonu; Čechům za hranicemi, areálovému/teritoriálnímu vymezení literatury, německo-českým vztahům, česko-polským vztahům, vztahům české a židovské literatury, vztahům české a romské literatury, souvislostem české literatury a překládání, alternativním kulturním a geografickým prostorům české literatury.

organizátor: PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu

se pokusí tematizovat možnosti, přístupy, dilemata, způsoby provozu a dluhy zkoumání české literatury v kontextu genderového myšlení. Možná témata: Literatura bez přívlastků, nebo situované psaní? Faktory textu a tradice - gender, nebo pohlaví? Formování genderovaných identit - literatura jako model a prostor sebeuchopení. Gynokritika a archeologie literární tradice. Gender, literatura a diskursivní fungování veřejného prostoru. Problematika intersekcionality (etnicita, národnost, jazyk, areálové přístupy, zemské Češky atp.). Écriture féminine a ženské psaní? Jiné psaní a rukopisy. Modality, ne/možnosti a ne/spolehlivosti autobiografie. Ženské autorky, ženské čtenářky - literární komunikace (kulturní provoz, periodika, sdružení, aktivity). Populární četba pro ženské publikum? Gender a GLBTI, queer, camp atp. Specifičnosti lokálního kontextu, jiná tradice, jiná dynamika, jiné dominanty literární historie (kulturní geografie i diachronie).

organizátor: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 3: Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích

se soustředí na českou literaturu ve vztazích k jiným uměleckým druhům (filmu, divadlu, výtvarnému umění, hudbě atd.) a k fenoménům, které překračují hranice médií - uvnitř jednotlivých děl a znakových systémů i mezi nimi. Nabízí se tak například sledovat adaptace všeho druhu, imitace a tematizace jiného média, paralelní jevy v různých uměních, a to jak v synchronní, tak diachronní perspektivě, a zároveň posuny a proměny významu nebo estetického účinku související s tímto překračováním hranic mezi uměleckými druhy.

organizátor: Mgr. Stanislava Fedrová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 4: Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Máchy

bude svou pozornost koncentrovat k problematice literárně tvůrčí a literárněhistorická recepce Máchova díla. Sledovány by měly být máchovské intertextové rezonance v poetice, imaginaci, tropice, motivice, prozodii, ztvárnění časoprostoru atd. v české poezii od dob obrozenských až po současnost. Nabízí se rovněž otázky zaměřené ke vztahu Máchova díla a kánonu české poezie, resp. k roli, kterou Máchovo dílo v procesu geneze či konstrukce kánonu sehrálo. Stranou pozornosti by neměly zůstat podoby zobrazení K. H. Máchy a jeho díla v různých literárněhistorických modelech dějin české literatury. Ke kritické analýze též vyzývá máchovský mýtus, resp. kult a jeho kulturní kontexty jakož i vliv Máchova díla na obraz české literatury v zahraničí.

organizátor: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavním jednacím jazykem kongresu bude čeština (slovenština), výjimečně je možné akceptovat referát i v angličtině.

Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2010

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i.,
Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
a Památník národního písemnictví v Praze
pořádají ve dnech
28. června - 3. července 2010
IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky

s názvem
Jiná česká literatura (?)

Po prvním kole předběžných přihlášek je do programu kongresu přihlášeno téměř 130 referujících účastníků, a postupně se tak profilují jednotlivé bloky. Ve druhém, závazném kole přihlašování prosíme o potvrzení již přihlášené kolegyně a kolegy a dále vyzýváme k dodatečnému přihlášení ty, kteří nestihli první výzvu.

Zvací dopis

Zvací dopis 2
Elektronická přihláška

Kongres bude tentokrát zaměřen spíše metodologicky a hodlá se věnovat různě pojímaným projevům "jinakosti" v české literatuře.

Blok č. 1 Česká literatura rozhraní a okraje

se bude zabývat osobnostmi a formami výskytu různě pojímané "literární cizosti" v české literatuře: hranicím tohoto chápání, problematice porozumění, obrazům sebe a jiného; pozapomenutým, marginálním, nezačleněným či obtížně zařaditelným autorům a outsiderům, včetně procesů jejich začleňování do kánonu; Čechům za hranicemi, areálovému/teritoriálnímu vymezení literatury, německo-českým vztahům, česko-polským vztahům, vztahům české a židovské literatury, vztahům české a romské literatury, souvislostem české literatury a překládání, alternativním kulturním a geografickým prostorům české literatury.

organizátor: PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok 2: Česká literatura v perspektivách genderu

se pokusí tematizovat možnosti, přístupy, dilemata, způsoby provozu a dluhy zkoumání české literatury v kontextu genderového myšlení. Možná témata: Literatura bez přívlastků, nebo situované psaní? Faktory textu a tradice - gender, nebo pohlaví? Formování genderovaných identit - literatura jako model a prostor sebeuchopení. Gynokritika a archeologie literární tradice. Gender, literatura a diskursivní fungování veřejného prostoru. Problematika intersekcionality (etnicita, národnost, jazyk, areálové přístupy, zemské Češky atp.). Écriture féminine a ženské psaní? Jiné psaní a rukopisy. Modality, ne/možnosti a ne/spolehlivosti autobiografie. Ženské autorky, ženské čtenářky - literární komunikace (kulturní provoz, periodika, sdružení, aktivity). Populární četba pro ženské publikum? Gender a GLBTI, queer, camp atp. Specifičnosti lokálního kontextu, jiná tradice, jiná dynamika, jiné dominanty literární historie (kulturní geografie i diachronie).

organizátor: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 3 Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích

se soustředí na českou literaturu ve vztazích k jiným uměleckým druhům (filmu, divadlu, výtvarnému umění, hudbě atd.) a k fenoménům, které překračují hranice médií - uvnitř jednotlivých děl a znakových systémů i mezi nimi. Nabízí se tak například sledovat adaptace všeho druhu, imitace a tematizace jiného média, paralelní jevy v různých uměních, a to jak v synchronní, tak diachronní perspektivě, a zároveň posuny a proměny významu nebo estetického účinku související s tímto překračováním hranic mezi uměleckými druhy.

organizátor: Mgr. Stanislava Fedrová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 4 Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Máchy

bude svou pozornost koncentrovat k problematice literárně tvůrčí a literárněhistorická recepce Máchova díla. Sledovány by měly být máchovské intertextové rezonance v poetice, imaginaci, tropice, motivice, prozodii, ztvárnění časoprostoru atd. v české poezii od dob obrozenských až po současnost. Nabízí se rovněž otázky zaměřené ke vztahu Máchova díla a kánonu české poezie, resp. k roli, kterou Máchovo dílo v procesu geneze či konstrukce kánonu sehrálo. Stranou pozornosti by neměly zůstat podoby zobrazení K. H. Máchy a jeho díla v různých literárněhistorických modelech dějin české literatury. Ke kritické analýze též vyzývá máchovský mýtus, resp. kult a jeho kulturní kontexty jakož i vliv Máchova díla na obraz české literatury v zahraničí.

organizátor: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlavním jednacím jazykem kongresu bude čeština (slovenština), výjimečně je možné akceptovat referát i v angličtině.

Datum poslední aktualizace: 18.1.2010