Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...
pořádají ve dnech 28. června - 3. července 2010

IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky

s názvem

 

Jiná česká literatura (?)

clock 

  
 
Po druhém kole přihlášek je na kongres přihlášeno 160 referujících.
Záštitu nad kongresem přijali prezident Václav Klaus, předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
   
Účastnický poplatek kongresu je 90 EUR / 2350 Kč (bankovním převodem do konce března 2010), 100 EUR / 2600 Kč (bankovním převodem po tomto termínu) nebo 120 EUR / 3150 Kč (při platbě na místě konference). V poplatku je kromě prezentačních materiálů a občerstvení v průběhu jednání zahrnuta cena sborníku s přednesenými příspěvky (účastníkům bude rozesílán v průběhu roku 2011) a účast na doprovodných programech. Kongresový poplatek se nevztahuje na ubytování, cestovné a další pobytové náklady, které hradí vysílající instituce nebo účastník.
 
číslo účtu: 19-5539370227/0100
IBAN: CZ84 0100 0000 1955 3937 0227
Komerční banka se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07
BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP
název příjemce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
nezapomeňte prosím variabilní symbol: uveden v individuálních výpisech Vaší přihlášky!

 

 

Kongres bude tentokrát zaměřen spíše metodologicky a hodlá se věnovat různě pojímaným projevům "jinakosti" v české literatuře.

Blok č. 1: Česká literatura rozhraní a okraje

se bude zabývat osobnostmi a formami výskytu různě pojímané "literární cizosti" v české literatuře: hranicím tohoto chápání, problematice porozumění, obrazům sebe a jiného; pozapomenutým, marginálním, nezačleněným či obtížně zařaditelným autorům a outsiderům, včetně procesů jejich začleňování do kánonu; Čechům za hranicemi, areálovému/teritoriálnímu vymezení literatury, německo-českým vztahům, česko-polským vztahům, vztahům české a židovské literatury, vztahům české a romské literatury, souvislostem české literatury a překládání, alternativním kulturním a geografickým prostorům české literatury.

organizátor: PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 2: Česká literatura v perspektivách genderu

se pokusí tematizovat možnosti, přístupy, dilemata, způsoby provozu a dluhy zkoumání české literatury v kontextu genderového myšlení. Možná témata: Literatura bez přívlastků, nebo situované psaní? Faktory textu a tradice - gender, nebo pohlaví? Formování genderovaných identit - literatura jako model a prostor sebeuchopení. Gynokritika a archeologie literární tradice. Gender, literatura a diskursivní fungování veřejného prostoru. Problematika intersekcionality (etnicita, národnost, jazyk, areálové přístupy, zemské Češky atp.). Écriture féminine a ženské psaní? Jiné psaní a rukopisy. Modality, ne/možnosti a ne/spolehlivosti autobiografie. Ženské autorky, ženské čtenářky - literární komunikace (kulturní provoz, periodika, sdružení, aktivity). Populární četba pro ženské publikum? Gender a GLBTI, queer, camp atp. Specifičnosti lokálního kontextu, jiná tradice, jiná dynamika, jiné dominanty literární historie (kulturní geografie i diachronie).

organizátor: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 3: Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích

se soustředí na českou literaturu ve vztazích k jiným uměleckým druhům (filmu, divadlu, výtvarnému umění, hudbě atd.) a k fenoménům, které překračují hranice médií - uvnitř jednotlivých děl a znakových systémů i mezi nimi. Nabízí se tak například sledovat adaptace všeho druhu, imitace a tematizace jiného média, paralelní jevy v různých uměních, a to jak v synchronní, tak diachronní perspektivě, a zároveň posuny a proměny významu nebo estetického účinku související s tímto překračováním hranic mezi uměleckými druhy.

organizátor: Mgr. Stanislava Fedrová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 4: Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Máchy

bude svou pozornost koncentrovat k problematice literárně tvůrčí a literárněhistorická recepce Máchova díla. Sledovány by měly být máchovské intertextové rezonance v poetice, imaginaci, tropice, motivice, prozodii, ztvárnění časoprostoru atd. v české poezii od dob obrozenských až po současnost. Nabízí se rovněž otázky zaměřené ke vztahu Máchova díla a kánonu české poezie, resp. k roli, kterou Máchovo dílo v procesu geneze či konstrukce kánonu sehrálo. Stranou pozornosti by neměly zůstat podoby zobrazení K. H. Máchy a jeho díla v různých literárněhistorických modelech dějin české literatury. Ke kritické analýze též vyzývá máchovský mýtus, resp. kult a jeho kulturní kontexty jakož i vliv Máchova díla na obraz české literatury v zahraničí.

organizátor: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlavním jednacím jazykem kongresu bude čeština (slovenština), výjimečně je možné akceptovat referát i v angličtině.

Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2010

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i.,
Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
a Památník národního písemnictví v Praze
pořádají ve dnech
28. června - 3. července 2010
IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky

s názvem
Jiná česká literatura (?)

Po prvním kole předběžných přihlášek je do programu kongresu přihlášeno téměř 130 referujících účastníků, a postupně se tak profilují jednotlivé bloky. Ve druhém, závazném kole přihlašování prosíme o potvrzení již přihlášené kolegyně a kolegy a dále vyzýváme k dodatečnému přihlášení ty, kteří nestihli první výzvu.

Zvací dopis

Zvací dopis 2
Elektronická přihláška

Kongres bude tentokrát zaměřen spíše metodologicky a hodlá se věnovat různě pojímaným projevům "jinakosti" v české literatuře.

Blok č. 1 Česká literatura rozhraní a okraje

se bude zabývat osobnostmi a formami výskytu různě pojímané "literární cizosti" v české literatuře: hranicím tohoto chápání, problematice porozumění, obrazům sebe a jiného; pozapomenutým, marginálním, nezačleněným či obtížně zařaditelným autorům a outsiderům, včetně procesů jejich začleňování do kánonu; Čechům za hranicemi, areálovému/teritoriálnímu vymezení literatury, německo-českým vztahům, česko-polským vztahům, vztahům české a židovské literatury, vztahům české a romské literatury, souvislostem české literatury a překládání, alternativním kulturním a geografickým prostorům české literatury.

organizátor: PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok 2: Česká literatura v perspektivách genderu

se pokusí tematizovat možnosti, přístupy, dilemata, způsoby provozu a dluhy zkoumání české literatury v kontextu genderového myšlení. Možná témata: Literatura bez přívlastků, nebo situované psaní? Faktory textu a tradice - gender, nebo pohlaví? Formování genderovaných identit - literatura jako model a prostor sebeuchopení. Gynokritika a archeologie literární tradice. Gender, literatura a diskursivní fungování veřejného prostoru. Problematika intersekcionality (etnicita, národnost, jazyk, areálové přístupy, zemské Češky atp.). Écriture féminine a ženské psaní? Jiné psaní a rukopisy. Modality, ne/možnosti a ne/spolehlivosti autobiografie. Ženské autorky, ženské čtenářky - literární komunikace (kulturní provoz, periodika, sdružení, aktivity). Populární četba pro ženské publikum? Gender a GLBTI, queer, camp atp. Specifičnosti lokálního kontextu, jiná tradice, jiná dynamika, jiné dominanty literární historie (kulturní geografie i diachronie).

organizátor: Mgr. Jan Matonoha, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 3 Česká literatura v interdisciplinárních, intermediálních a intersémiotických vztazích

se soustředí na českou literaturu ve vztazích k jiným uměleckým druhům (filmu, divadlu, výtvarnému umění, hudbě atd.) a k fenoménům, které překračují hranice médií - uvnitř jednotlivých děl a znakových systémů i mezi nimi. Nabízí se tak například sledovat adaptace všeho druhu, imitace a tematizace jiného média, paralelní jevy v různých uměních, a to jak v synchronní, tak diachronní perspektivě, a zároveň posuny a proměny významu nebo estetického účinku související s tímto překračováním hranic mezi uměleckými druhy.

organizátor: Mgr. Stanislava Fedrová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Blok č. 4 Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Máchy

bude svou pozornost koncentrovat k problematice literárně tvůrčí a literárněhistorická recepce Máchova díla. Sledovány by měly být máchovské intertextové rezonance v poetice, imaginaci, tropice, motivice, prozodii, ztvárnění časoprostoru atd. v české poezii od dob obrozenských až po současnost. Nabízí se rovněž otázky zaměřené ke vztahu Máchova díla a kánonu české poezie, resp. k roli, kterou Máchovo dílo v procesu geneze či konstrukce kánonu sehrálo. Stranou pozornosti by neměly zůstat podoby zobrazení K. H. Máchy a jeho díla v různých literárněhistorických modelech dějin české literatury. Ke kritické analýze též vyzývá máchovský mýtus, resp. kult a jeho kulturní kontexty jakož i vliv Máchova díla na obraz české literatury v zahraničí.

organizátor: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlavním jednacím jazykem kongresu bude čeština (slovenština), výjimečně je možné akceptovat referát i v angličtině.

Datum poslední aktualizace: 18.1.2010