Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Ústav pro českou literaturu AV ČR připomněl třicáté výročí úmrtí literárního vědce Felixe Vodičky (11.4.1919-5.1.1974) uspořádáním pracovního kolokvia, které se zaměřilo na badatelův přínos moderní literární historii a teorii. Příspěvky zamýšlené především jako motivace pro další diskusi, která přinesla početné podněty, byly sdruženy do čtyř problémových okruhů mapujících sféry Vodičkova zájmu:

  1. K dějinám literatury a literární historiografii (referáty přednesli Herta Schmid, Universitaet Potsdam a Dalibor Tureček, JČU České Budějovice)
  2. Teorie prózy jako perspektiva moderní naratologie (referáty přednesli Alice Jedličková, Tomáš Kubíček a Ondřej Sládek, ÚČL AV ČR Praha)
  3. K pojetí konkretizace a literárních vztahů (referáty přednesli Marie Kubínová, Lenka Kusáková, Miroslav Červenka, Milan Jankovič, ÚČL AV ČR Praha a Jiří Holý, FF UK Praha)
  4. Felix Vodička, věda a instituce (referáty přednesli Jaroslava Janáčková, FF UK Praha a Zdeněk Pešat, ÚČL AV ČR Praha).

Podrobnou zprávu o průběhu jednání přinesl časopis Česká literatura;ČL 52, 2004, s. 281-284; byl vydán sborník.

 

{webgallery integration="phocagallery"}11{/webgallery}