Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, katedra bohemistiky Pedagogické fakulty ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR uspořádala konferenci Hledání expresionistických poetik. Konference se konala v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích ve dnech 11.-13. února 2004.