Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Archivem města Plzně uspořádal 24. mezioborové plzeňské sympozium V práci a vědění jest naše spasení. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. . Konference se konala v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni 4.-6. března 2004.