Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Oddělení poetiky textu Ústavu pro českou literaturu AV ČR v rámci grantového projektu Text v pohybu uspořádalo třetí kolokvium řady Literatura jako text mezi texty , které se uskutečnilo 8. června 2004 od 13:00 ve vile Lanna ( V sadech 1, Praha 6). Diskuse se zaměřila zejména k otázkám otevřenosti literárního textu a k jeho řečové povaze.