Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

Ústav pro českou literaturu uspořádal 8.2. 2005 v Praze kolokvium k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce Jana Mukařovského. Záměrem našeho kolokvia je připomenout jednak významné teoretické příspěvky Jana Mukařovského, prozkoumat jeho esteticko-filosofické myšlení v souvislosti s přístupy některých poststrukturálních myslitelů, ale především poskytnout prostor pro širší diskusi o současném působení českého literárněvědného strukturalismu po poststrukturalismu.
Role garanta letošního kolokvia se ujal prof. Lubomír Doležel.

Fotodokumentace

{webgallery integration="phocagallery"}10{/webgallery}