Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Ústav pro českou literaturu uspořádal 8.2. 2005 v Praze kolokvium k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce Jana Mukařovského. Záměrem našeho kolokvia je připomenout jednak významné teoretické příspěvky Jana Mukařovského, prozkoumat jeho esteticko-filosofické myšlení v souvislosti s přístupy některých poststrukturálních myslitelů, ale především poskytnout prostor pro širší diskusi o současném působení českého literárněvědného strukturalismu po poststrukturalismu.
Role garanta letošního kolokvia se ujal prof. Lubomír Doležel.

Fotodokumentace

{webgallery integration="phocagallery"}10{/webgallery}