Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

Ústav pro českou literaturu uspořádal 8.2. 2005 v Praze kolokvium k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce Jana Mukařovského. Záměrem našeho kolokvia je připomenout jednak významné teoretické příspěvky Jana Mukařovského, prozkoumat jeho esteticko-filosofické myšlení v souvislosti s přístupy některých poststrukturálních myslitelů, ale především poskytnout prostor pro širší diskusi o současném působení českého literárněvědného strukturalismu po poststrukturalismu.
Role garanta letošního kolokvia se ujal prof. Lubomír Doležel.

Fotodokumentace

{webgallery integration="phocagallery"}10{/webgallery}