Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...
Pořádala Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve dnech 8. a 9. března 2005 v Olomouci jako první z připravovaného pravidelného cyklu mezioborových sympozií. Stěžejním tématem byla obecná problematika střetávání a koexistence ideologie a imaginace-obraznosti, proces utváření vztahu mezi nejrůznějšímui projevy ideologického myšlení, uměním a společností jako problémové pojetí a interpretace jevů.