Previous Next
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...
Slovníky modernistů a paradigmata moderny (zpráva z konference) BARBORA DOLEŽALOVÁ Ve dnech 19. a 20. září 2018 proběhla v Moravské zemské knihovně konference s názvem Slovníky...
Pořádala Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve dnech 8. a 9. března 2005 v Olomouci jako první z připravovaného pravidelného cyklu mezioborových sympozií. Stěžejním tématem byla obecná problematika střetávání a koexistence ideologie a imaginace-obraznosti, proces utváření vztahu mezi nejrůznějšímui projevy ideologického myšlení, uměním a společností jako problémové pojetí a interpretace jevů.