Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Ve dnech 6. a 7. dubna 2005 proběhla studentská literárněvědná konference, kterou již počtvrté pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.Diskusní fórum tvořili kromě studentů také pedagogové bohemistických a slovakistických kateder, pracovníci ústavu v čele s ředitelem doc. Pavlem Janouškem. Pozvání na první jednací den přijali také slovenský velvyslanec v ČR Mgr. Ladislav Ballek, Dr.h.c. a proděkan PedF UK prof. Zdeněk Helus. Slavnostního zakončení se zúčastnila a ceny předala členka vědecké rady akademie doc. Lydia Petráňová.

Podrobnosti na stránce studentské konference www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2005