Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

Ve dnech 6. a 7. dubna 2005 proběhla studentská literárněvědná konference, kterou již počtvrté pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.Diskusní fórum tvořili kromě studentů také pedagogové bohemistických a slovakistických kateder, pracovníci ústavu v čele s ředitelem doc. Pavlem Janouškem. Pozvání na první jednací den přijali také slovenský velvyslanec v ČR Mgr. Ladislav Ballek, Dr.h.c. a proděkan PedF UK prof. Zdeněk Helus. Slavnostního zakončení se zúčastnila a ceny předala členka vědecké rady akademie doc. Lydia Petráňová.

Podrobnosti na stránce studentské konference www.ucl.cas.cz/slk/?expand=/2005