Previous Next
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...
Slovníky modernistů a paradigmata moderny (zpráva z konference) BARBORA DOLEŽALOVÁ Ve dnech 19. a 20. září 2018 proběhla v Moravské zemské knihovně konference s názvem Slovníky...

Uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta UK v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita v Brně a Společnost odkazu básníka Jana Zahradníčka, Brno, 7.-9.duben 2005. Stěžejními tématy dvoudenní mezinárodní konference, pořádané pod záštitou ministra kultury ČR, byly otázky spojené s problematikou vymezení a profilace různých fází a podob české křesťansky motivované poezie a prózy 20. století jako konzistentní a přesto specifické součásti celku české literatury. Vedle možnosti interpretace konkrétních děl tvůrců inspirovaných křesťanským pohledem na svět se nabízí i literárně historická perspektiva, zaměřená na problematiku dobového společenského kontextu a na široké souvislosti a vztahy uvnitř národní literatury a umění; pozornosti by neměly uniknout rovněž různé podoby myšlení o literatuře ani širší uměnovědné souvislosti. Samostatný blok byl věnován životu a dílu básníka Jana Zahradníčka.