Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta UK v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita v Brně a Společnost odkazu básníka Jana Zahradníčka, Brno, 7.-9.duben 2005. Stěžejními tématy dvoudenní mezinárodní konference, pořádané pod záštitou ministra kultury ČR, byly otázky spojené s problematikou vymezení a profilace různých fází a podob české křesťansky motivované poezie a prózy 20. století jako konzistentní a přesto specifické součásti celku české literatury. Vedle možnosti interpretace konkrétních děl tvůrců inspirovaných křesťanským pohledem na svět se nabízí i literárně historická perspektiva, zaměřená na problematiku dobového společenského kontextu a na široké souvislosti a vztahy uvnitř národní literatury a umění; pozornosti by neměly uniknout rovněž různé podoby myšlení o literatuře ani širší uměnovědné souvislosti. Samostatný blok byl věnován životu a dílu básníka Jana Zahradníčka.