Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

Uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, Filozofická fakulta UK v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita v Brně a Společnost odkazu básníka Jana Zahradníčka, Brno, 7.-9.duben 2005. Stěžejními tématy dvoudenní mezinárodní konference, pořádané pod záštitou ministra kultury ČR, byly otázky spojené s problematikou vymezení a profilace různých fází a podob české křesťansky motivované poezie a prózy 20. století jako konzistentní a přesto specifické součásti celku české literatury. Vedle možnosti interpretace konkrétních děl tvůrců inspirovaných křesťanským pohledem na svět se nabízí i literárně historická perspektiva, zaměřená na problematiku dobového společenského kontextu a na široké souvislosti a vztahy uvnitř národní literatury a umění; pozornosti by neměly uniknout rovněž různé podoby myšlení o literatuře ani širší uměnovědné souvislosti. Samostatný blok byl věnován životu a dílu básníka Jana Zahradníčka.