Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Vždy ve čtvrtek od 13:30, kontaktní osoba Daniel Řehák

  • 24. února 2005- Sylva Fischerová: Devět lhoucích Múz- múzy starého Řecka
  • 3. března 2005- "Múzy latinského světa"- múzy Říma a latinského středověku
  • 10. března 2005- Pavel Sládek: "Dříve než slova svá počnu..."- komentář hebrejského textu
  • 17. března 2005- Jiří Starý: Sebevědomí básníka- inspirace na starém Severu
  • 24. března 2005- Jan Čermák: Caedmon a další- inspirační zdroje poezie Anglosasů
  • 31. března 2005- Daniel Řehák: Kotel poetiky- překlad a rozbor staroirského textu o poetice
  • 14. dubna 2005- Oldřich Král: Vědomí básně, sebevědomí básníka. Proměny čínské ideje básnické