Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, Literární archiv PNP v Praze a Ústav pro českou literaturu AV ČR uspořádaly při příležitosti 80. výročí založení literární revue "Sever a východ" konferenci Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Konference se uskutečnila ve dnech 22.-23. dubna 2005 v lázních Sedmihorkách.