Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a firma inSophy, Centrum softwarových řešení pro vědu a špičkové technologie, uvedl dne 11. 5. 2005 do provozu plnotextovou databázi Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století. Projekt Česká elektronická knihovna představuje ojedinělý počin v oblasti zpřístupnění digitalizovaného kulturního dědictví, a to nejen v českém kontextu. Internetová aplikace na adrese www.ceska-poezie.cz umožňuje bezplatný přístup k 1 200 odborně ošetřeným básnickým knihám, což pokrývá takřka veškerou básnickou knižní produkci 19. století. Široká veřejnost tak získá snadný přístup k bohatému souboru básnických textů, z nichž některé byly až donedávna prakticky nedostupné, odborníkům pak nabídne řadu sofistikovaných nástrojů pro pokročilou práci s uměleckým textem (např. strukturované vyhledávání, automatické vytváření abecedního a frekvenčního slovníku). Česká elektronická knihovna se zajisté uplatní i v rozvíjející se oblasti e-learningu. Projekt Česká elektronická knihovna vznikal ve stejnojmenném oddělení ÚČL AV ČR v letech 1998–2005. Náročné softwarové ošetření internetové aplikace vyvinula firma inSophy. Projekt byl spolufinancován v rámci grantového programu MK ČR. Prezentace plnotextové internetové databáze 1 200 sbírek české poezie „Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století“ se konala 11. 5. v budově AV ČR (Národní třída 3, Praha 1). Za první týden veřejného provozu se registrovalo 300 uživatelů.