Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Katedra české literatury a literární vědy a Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK a Památník národního písemnictví v Praze uspořádaly ve spolupráci s Obcí spisovatelů a Muzeem Boženy Němcové v České Skalici III. kongres světové literárněvědné bohemistiky, který proběhl od 28. června do 3. července roku 2005 v Praze. Pod názvem Hodnoty a hranice; Svět v české literatuře, česká literatura ve světě byl kongres věnován rozpravě o kanonických dílech české literatury a o mezinárodních souvislostech jejich zrodu i působení. Tisková konference k III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky a k výstavě ke 100. výročí narození Vladimíra Holana "Noční hlídka srdce", na jejíž vernisáži byl kongres slavnostně zahájen, se uskutečnila ve středu 22. 6. 2005 od 11:00 v budově Kanceláře AV ČR.