Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR připravilo sympozium Literární život v neuralgických obdobích českých dějin 19. a 20. století . Sympozium, jež navázalo na loňské setkání věnované beletrii v periodickém tisku, se uskutečnilo 13.- 14. října 2005.