Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR připravilo sympozium Literární život v neuralgických obdobích českých dějin 19. a 20. století . Sympozium, jež navázalo na loňské setkání věnované beletrii v periodickém tisku, se uskutečnilo 13.- 14. října 2005.