Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Den otevřených dveří 9. listopadu 2005 pořádaný v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky proběhl za účasti studentů Akademie třetího věku provázených odbornou garantkou literárního studia PhDr. Věrou Menclovou (FF UK) a studentů Gymnázia Přípotoční v Praze 10 (provázela Mgr. Jana Krejčová). Představeny byly především databáze dostupné on-line veřejnosti (bibliografické databáze, katalog knihovny, archiv časopisů, Česká elektronická knihovna) a aplikace na CD-ROMu (lexikografické výstupy ústavu). Jednoznačně se ukázalo, že využití elektronických médií v oblasti humanitních věd je už záležitostí všech generací. Méně tradiční podobu výzkumů směřujících ke zkoumání kulturní historie reprezentoval přehled bádání v oblasti populární literatury; názorné ukázky cliftonek a ženského čtení uspěly jak u někdejších aktivních čtenářů, tak u nejmladšího obecenstva. Akci uzavřel studentský literární seminář věnovaný kratším prozaickým žánrům; originální interpretační přístupy předvedli nejen začínající filologové, ale i zájemci o exaktní obory.

 

{webgallery integration="phocagallery"}6{/webgallery}