Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Ve dnech 28. června – 2. července 2010 proběhl v Praze IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky.  Kongres byl tentokrát zaměřen metodologicky a věnoval se různě pojímaným projevům jinakosti v české literatuře. Pod názvem Jiná česká literatura (?) se soustředil k problematice české literatury rozhraní a okraje, české literatury v perspektivách genderu, otázkám archivu české literatury, kulturním a mezioborovým přístupům v české literatuře a vzhledem k máchovskému výročí též k tzv. druhému životu díla K. H. Máchy. Podrobnosti najdete na webové stránce kongresu.