Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

27. 11. 2012 od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskutečnila veřejná diskuse Česká literatura 2012: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesly kritičky Marta Ljubková a Simona Martínková Racková. Diskutovali s nimi kritikové působící v ÚČL AV ČR Jiří Trávníček a Jiří Zizler a přítomné publikum. Moderoval Pavel Janáček.

Debatu bude natáčel Český rozhlas. Hodinový záznam z besedy bude odvysílán 19. 1. 2013 od 10:00 na stanici ČRo 3 – Vltava. Přepis debaty vyjde tiskem v časopise Host (č. 1/2013).

 

POZVÁNKA

TEZE

 

 

Foto:

Michael Wögerbauer

Ondřej Lipár (www.ondrejlipar.cz.)