Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

27. 11. 2012 od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskutečnila veřejná diskuse Česká literatura 2012: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesly kritičky Marta Ljubková a Simona Martínková Racková. Diskutovali s nimi kritikové působící v ÚČL AV ČR Jiří Trávníček a Jiří Zizler a přítomné publikum. Moderoval Pavel Janáček.

Debatu bude natáčel Český rozhlas. Hodinový záznam z besedy bude odvysílán 19. 1. 2013 od 10:00 na stanici ČRo 3 – Vltava. Přepis debaty vyjde tiskem v časopise Host (č. 1/2013).

 

POZVÁNKA

TEZE

 

 

Foto:

Michael Wögerbauer

Ondřej Lipár (www.ondrejlipar.cz.)