Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

8. 11. od 18:00 v Malém sále AV ČR (Národní 3) proslovila Aleida Assmannová přednášku From Collective Violence to a Common Future: Four Models for Dealing with a Traumatic Past.

Přednáška se konala v rámci Týdne vědy a techniky a zároveň jejím prostřednictvím byl zahájen přednáškový cyklus Ústavu pro českou literaturu AV ČR "Paměť, trauma a její narativy".

 

PLAKÁT