Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

6. 11. od 17:00 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR proslovili V. Nejedlý, K. Adamcová a V. Kovařík přednášku Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v českých zemích.

Přednáška posluchače seznámila s historií mariánských a trojičních sloupů i pilířů, především na území Čech, s jejich vznikem a genezí a příběhem jejich sepisování. V rámci přednášky byla věnována pozornost různým architektonickým typům, sochařské výzdobě, jejich vývoji a jejich lidskému rozměru. Byla podána informace o vzniku, okolnostech a průběhu právě probíhajícího soupisu těchto památek v českých zemích, který začal v roce 1995. Na závěr byl prezentován právě ukončený a materiálem bohatý dílčí soupis těchto památek na území Ústeckého kraje, který byl vydán na jaře tohoto roku.

Přednáška je součástí cyklu Staročeské dýchánky.

 

PLAKÁT