Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

23. října od 10:00 se v zasedací místnosti ÚČL uskutečnilo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: 

  • Charles D. Sabatos, Ph.D. (Yeditepe University): Obraz Turka v dějinách české literatury
  • doc. Oksana Palij, CSc. (Ševčenkova univerzita v Kyjevě): Česká postmoderní próza