Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

3. 10. v 17:00 v olomouckém Centru judaistických studií proslovil M. Fránek přednášku "Účast Židů ve sporech o Rukopis královédvorský a zelenohorský a její vliv na česko-židovské vztahy".

Anotace:

 Přednáška se bude věnovat účasti Židů ve sporech o pravost Rukopisu královédvorského a zelenohorského a jejímu vlivu na vztah české veřejnosti k nim. Klíčovým mezníkem byl konec 50. let 19. století, kdy vydavatel Tagesbote aus Böhmen David Kuh ve svém listu uveřejnil sérii článků proti Rukopisu královédvorskému. Následná žaloba Václava Hanky a soudní proces vzbudil velkou pozornost české vlastenecké společnosti a také vlnu protižidovských nálad, jež byly ještě podpořeny zpochybněním pravosti RK Maxem Büdingrem, německým historikem židovského původu. Protižidovské naladění se pak udržovalo v řadách obránců pravosti ještě řadu desetiletí.

POZVÁNKA