Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1. října od 15:00 se v zasedací místnosti ÚČL AV ČR uskutečnilo setkání s prof. Lubomírem Doleželem u příležitosti oslavy jeho 90. narozenin.

Hlavním cílem setkání bylo poskytnout prostor k neformálním diskuzím o vědeckém díle Lubomíra Doležela, k osobním rozhovorům, vzpomínkám atd. Byla rovněž představena kniha Heterologika poukazující na přínos Doleželova díla pro řadu humanitních oborů. 

POZVÁNKA