Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

2. října od 17:00 proslovil v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Jiří Matl přednášku "Řádové roucho i hraběcí dvůr – plaští cisterciáci ve službách hraběnky Lažanské na dvoře v Manětíně".

 Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum - staročeské dýchánky.

POZVÁNKA