Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

V úterý 18. září se v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnil tradiční kulatý stůl se zahraničními stipendistkami.

 

Své projekty představily tyto čtyři stipendistky:

  •  Takako Fujita, M.A. (Universita Tokyo): "Uznání" v románu-fragmentu Franze Kafky, "Der Verschollene"
  • Julia Nesswetha, M.A. (Universität Leipzig): Konstrukce cizosti u Franze Kafky
  • Mgr. Tatiana Witkowska (Varšavská univerzita): Několik poznámek k obrazu umělce, jeho tvorby a působení na základě rozhovorů s Karlem Krylem
  • Natalia Palich, M.A. (Jagellonská Univerzita): Proliferace románových prostorů v současné české próze
  • Ani Burova, Ph.D. (Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského): Podoby nedávné minulosti z druhé poloviny XX. století v současné české próze

 kulaty_stul_19_9_mensi