Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

19. června od 10:00  se v zasedací místnosti uskutečnilo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: Dr. Malgorzata Gorczynska (Uniwersytet Wrocławski): Antologie novější české literární teorie; doc. Anželina Penčeva, Ph.D. (Jihozápadní univerzita Neofita Rilského v Blagoevgradu): Dějiny, ideologie, imaginace. Postmoderní psaní o dějinách v české próze.