Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

21.– 22. 6. 2012 se v zasedací místnosti ÚČL uskutečnil mezinárodní workshop Zobrazení šoa v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě: v 70. a 80. letech 20. století.

Workshop navázal na tradici předchozích setkání v Gießenu, Łódzi a Praze.

Organizátory byly Pražské centrum židovských studií FF UK a Ústav pro českou literaturu AV ČR.  

Místo konání: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1, zasedací místnost, 3. patro

Jednací jazyky: angličtina a němčina.

 

 

PROGRAM

ABSTRAKTY

PLAKÁT