Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

5. 6. proslovila v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jana Engelbrechtová přednášku "Venantius Fortunatus:dvě tváře křesťanského básníka".

Anotace:

Latinského básníka Venantia Fortunata známe především jako autora jedněch z nejkrásnějších křesťanských hymnů Vexilla regis prodeunt a Pange lingua gloriosi, jež neodmyslitelně patří k velikonoční liturgii. Život i tvorba tohoto autora, který žil na přelomu pohanského a křesťanského světa a byl rovněž dvorním básníkem merovejských vladařů, je však daleko pestřejší. Přednáška se zaměřuje na život a dílo Venantia Fortunata, jednotlivé tematické skupiny a aspekty jeho díla jsou doloženy přeloženými a komentovanými úryvky z jeho básní. Krátce se zmíníme také o existenci Fortunatových spisů na našem území.

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: staročeské dýchánky.

 

PLAKÁT