Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

22. 5.  proslovil v zasedací místnosti ÚČL AV ČR Vladimír Maňas přednášku "Bratrstva, poutnictví a zbožnost barokní Moravy pohledem dobových tisků".


Anotace

Úcta k milostným obrazům a náboženská bratrstva patří mezi fenomény, které výrazně ovlivnily a spoluurčovaly podobu tištěné produkce v 17. a 18. století. Na rozdíl od kancionálové produkce zůstal tento segment literatury víceméně soběstačným přímo v rámci markrabství a některá místní specifika budou v kulturně-historickém kontextu připomenuta, a to zejména s ohledem na poutní místa na sv. Kopečku u Olomouce, Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka a Zelená Hora u Žďáru.

 

PLAKÁT

 

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum - staročecké dýchánky.