Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

29. května v zasedací místnosti proběhlo další z řady setkání se zahraničními stipendisty Ústavu pro českou literaturu  AV ČR. Formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představí své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: prof. Katica Ivanković, DrSc. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Česká literatura v tvorbě národní identity – dějiny české literatury od národního obrození po dnešek; doc. Zofia Tarajło-Lipowska, Ph.D. (Vratislavská univerzita): Honorata z Wiśniowských Zapová mezi českou a polskou literaturou.