Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

24. dubna od 10:00 formou panelové prezentace a diskuze u kulatého stolu představili své projekty zahraniční badatelé zabývající se následujícími tématy: prof. dr. Kyuchin Kim (Hankuk University of Foreign Studies): Karel Čapek (monografie), Mgr. Aneta Mickiewicz (Opolská Univerzita): Analýza románové tvorby Jana Drdy, Mgr. Lorenzo Di Bisceglie (ÚČL AV ČR): Meissnerův epos Žiška a jeho česko-německá recepce.