Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

3. dubna od 17:00 proslovila v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR Marta Vaculínová přednášku "O humanistech a humanistickém básnictví".


 

Přednáška pojednává o latinské poezii raného novověku, o jejích pěstitelích a vzdělavatelích, jejich vzájemných literárních kontaktech, cestách do cizích zemí a knihovnách. A také o tom, v čem byla tehdy poezie jiná než dnes, jak ji můžeme číst, chápat a překládat.

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum.