Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

21. 2. od 17:00 proslovila Hedvika Kuchařová v zasedací místnosti ÚČL AV ČR přednášku "Zapomenutý svět barokní vzdělanosti. (Nejen) premonstrátská řádová studia".


Anotace přednášky:

Z knihovnického hlediska nezajímavé, záhadné, nesrozumitelné, avšak v historických knihovnách o to hojněji zastoupené tisky k filosofickým a především teologickým disputacím přivedly autorku přednášky na stopu opomíjenému fenoménu: řádovým studiím v 17. a 18. století. Později se její zájem soustředil na premonstrátskou kolej Norbertinum na Starém Městě pražském. Přednáška je věnována nejenom této koleji, ale i zamyšlení nad výzkumem řádových studií obecně, především vzhledem k pramenné základně, která sice nabízí nepřeberné množství tisků, nikoli však zdroje, jež by badatel očekával ...

 

PLAKÁT