Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

21. 2. od 17:00 proslovila Hedvika Kuchařová v zasedací místnosti ÚČL AV ČR přednášku "Zapomenutý svět barokní vzdělanosti. (Nejen) premonstrátská řádová studia".


Anotace přednášky:

Z knihovnického hlediska nezajímavé, záhadné, nesrozumitelné, avšak v historických knihovnách o to hojněji zastoupené tisky k filosofickým a především teologickým disputacím přivedly autorku přednášky na stopu opomíjenému fenoménu: řádovým studiím v 17. a 18. století. Později se její zájem soustředil na premonstrátskou kolej Norbertinum na Starém Městě pražském. Přednáška je věnována nejenom této koleji, ale i zamyšlení nad výzkumem řádových studií obecně, především vzhledem k pramenné základně, která sice nabízí nepřeberné množství tisků, nikoli však zdroje, jež by badatel očekával ...

 

PLAKÁT