Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...
11. 1. od 17.00h prosloví Alena Scheinostová v zasedací místnosti ÚČL přednášku Čeština a romština: jazyk jako kód a jako emblém v současné literatuře Romů v ČR. Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: Vícejazyčnost v české literatuře.