Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

 26. 10. 2010 od 15.30 v zasedací místnosti ÚČL prosloví Franz Hocheneder (Linz) přednášku „České vzpomínky“. H. G. Adler jako dvojjazyčný lyrik. 

H. G. Adler (Praha 1910 – Londýn 1988) byl za svého života znám především v německojazyčném prostoru a tam jako badatel o šoa, autor díla jako např. Terezín 1941-1945 (česky v nakladatelství Barrister & Principal, kde vyšly v překladu i Adlerovy romány). Při příležitosti 100. výročí Adlerova narození vyšla kniha Andere Wege (Jiné cesty) s jeho lyrickým dílem, které vznikalo v průběhu šedesáti let. Tato publikace obsahuje vedle německojazyčného díla také dosud neznámé básně v češtině. Franz Hocheneder, autor monografie o H. G. Adlerovi (H. G. Adler /1910-1988/. Privatgelehrter und freier Schriftsteller. Wien: Böhlau 2009), představí komplexně osobnost spisovatele, účastníci přednášky budou v návazné rozpravě moci diskutovat i jeho českojazyčné básně. Přednáška bude proslovena v německém jazyce. Úvodní slovo pronese Jiří Gruša.

Přednáška je součástí  přednáškového cyklu Literárněvědné fórum 2010/2011: Vícejazyčnost v české literatuře. Přehled dalších přednášek je k dispozici v sekci Literárněvědné fórum tohoto webu.