Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

 26. 10. 2010 od 15.30 v zasedací místnosti ÚČL prosloví Franz Hocheneder (Linz) přednášku „České vzpomínky“. H. G. Adler jako dvojjazyčný lyrik. 

H. G. Adler (Praha 1910 – Londýn 1988) byl za svého života znám především v německojazyčném prostoru a tam jako badatel o šoa, autor díla jako např. Terezín 1941-1945 (česky v nakladatelství Barrister & Principal, kde vyšly v překladu i Adlerovy romány). Při příležitosti 100. výročí Adlerova narození vyšla kniha Andere Wege (Jiné cesty) s jeho lyrickým dílem, které vznikalo v průběhu šedesáti let. Tato publikace obsahuje vedle německojazyčného díla také dosud neznámé básně v češtině. Franz Hocheneder, autor monografie o H. G. Adlerovi (H. G. Adler /1910-1988/. Privatgelehrter und freier Schriftsteller. Wien: Böhlau 2009), představí komplexně osobnost spisovatele, účastníci přednášky budou v návazné rozpravě moci diskutovat i jeho českojazyčné básně. Přednáška bude proslovena v německém jazyce. Úvodní slovo pronese Jiří Gruša.

Přednáška je součástí  přednáškového cyklu Literárněvědné fórum 2010/2011: Vícejazyčnost v české literatuře. Přehled dalších přednášek je k dispozici v sekci Literárněvědné fórum tohoto webu.