Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

15. - 16. března 2011 se uskutečnilo mezinárodním interdisciplinárním sympoziu Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bylo: Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sympozium uspořádali Katedra bohemistiky FF UP a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Uskutečnilo se v Olomouci v prostorách  Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

POZVÁNKA