Previous Next
Neznámá slovanská avantgarda MARKÉTA KITTLOVÁ Ruský sborník Sraženija i svjazi v programmach i praktike slavjanskogo litěraturnogo avangarda si vytkl...
Far away, so close: estetická funkce a estetická zkušenost JOSEF ŠEBEK Kniha Davida Skalického Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost je zajímavým pokusem o promyšlení konceptů,...
Marxismus jako metoda a projekt MARTA EDITH HOLEČKOVÁ Ve dnech 16. a 17. října 2018 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskutečnila mezinárodní...

Ústav pro českou literaturu AV ČR je spolupořadatelem mezinárodní vědecké konference Morava na rozhraní epoch - Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století, která se uskuteční  20. – 21. září 2010 v Technologickém inovačním centru Zlín, Vavrečkova 5262 (23. budova továrního areálu).

V letošním roce uplyne 200 let od narození Jana Ohérala (1810–1868), významné osobnosti veřejného života na Moravě 19. století. Jeho rodištěm byla obec Žalkovice ve Zlínském kraji. Osobnost Jana Ohérala dává příležitost věnovat pozornost tématům z dějin novověku, literatury, žurnalistiky a kultury a zhodnotit období nástupu národního obrození ve druhé třetině 19. století na Moravě.

Bližší informace lze získat na adrese: http://www.kfbz.cz/oheral/index.htm

Elektronickou přihlášku lze odeslat do 10. září 2010.

 

 

 Morava na rozhraní epoch: Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století - mezinárodní vědecká konference - Zlín 20.–21. září 2010
                                                                  POZVÁNKA