Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...
Před zahájením: Karel Jadrný, Zuzana Stolz-Hladká
Slavnostní zahájení: Antonín Jelínek, Pavel Janoušek, Lydia Petráňová, Miroslav Červenka
Slavnostní zahájení: v popředí Alexandr Stich, Sylvie Richterová, Adolf Scherl, Jiří Hošna, za nimi Helena Kosková, Milan Burda, Bohuslav Hoffmann
Společné zasedání: V popopředí Milan Exner, Anežka Vidmanová, Irina Cernova-Burgerová, Milan Suchomel, za nimi Radko Šťastný, Keinichi Abe, Jiřina Táborská, Letizia Kostnerová a Pavel Janoušek
Jiřina Táborská, Petr Mareš, Kateřina Bláhová, Pavel Janoušek, Reinhard Ibler, Irina Wutsdorfová; v prostřední řadě Keinichi Abe, Gertraude Zandová, Jasna Hloušková, Holt Meyer; zcela vpravo Anežka Vidmanová
V prostřední řadě Zdeňka Nováková, Pavel Gan, Tamás Berkes, Giorgio Ziffer, Robert B. Pynsent; před nimi Petr Holman, Xavier Galmiche, Petr Čornej
Diskusi moderuje Zdeněk Pešat