Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...
Před zahájením: Karel Jadrný, Zuzana Stolz-Hladká
Slavnostní zahájení: Antonín Jelínek, Pavel Janoušek, Lydia Petráňová, Miroslav Červenka
Slavnostní zahájení: v popředí Alexandr Stich, Sylvie Richterová, Adolf Scherl, Jiří Hošna, za nimi Helena Kosková, Milan Burda, Bohuslav Hoffmann
Společné zasedání: V popopředí Milan Exner, Anežka Vidmanová, Irina Cernova-Burgerová, Milan Suchomel, za nimi Radko Šťastný, Keinichi Abe, Jiřina Táborská, Letizia Kostnerová a Pavel Janoušek
Jiřina Táborská, Petr Mareš, Kateřina Bláhová, Pavel Janoušek, Reinhard Ibler, Irina Wutsdorfová; v prostřední řadě Keinichi Abe, Gertraude Zandová, Jasna Hloušková, Holt Meyer; zcela vpravo Anežka Vidmanová
V prostřední řadě Zdeňka Nováková, Pavel Gan, Tamás Berkes, Giorgio Ziffer, Robert B. Pynsent; před nimi Petr Holman, Xavier Galmiche, Petr Čornej
Diskusi moderuje Zdeněk Pešat