Previous Next
Do Brna široká cesta — výstava, kterou jsme nemohli navštívit JAN VAŠKŮ V posledních měsících zažívá doslova boom studium kramářských písní, a to hlavně díky programu Ministerstva...
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...

Ke stažení soubor s krátkými profesionálními biogramy účastníků III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky: BiogramyKongres4.doc.

Účastníci kongresu:

PhDr. Kenichi Abe Musashi University, Tokyo
Assoc. Prof. Veronika Ambros University of Toronto
Doc. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. Univerzita Palackého, Olomouc
Doc. Christina Balabanova, Ph.D. Bălgarska akademija na naukite, Sofija
Prof. Dr. hab. Jacek Baluch Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
PhDr. Tamás Berkes, CSc. MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest
Dr. Katrin Berwanger Universität Potsdam
Doc. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Alexander Bobrakov-Timoškin Univerzita Karlova, Praha
Doris Boden, M. A. Universität Leipzig
Ludmila Budagova, DrSc. Rossijskaja akademija nauk, Moskva
PhDr. Věra Buriánková Akademie věd ČR, Praha
Doc. Peter Butler Fachhochhschule Solothurn, Nordwestschweiz
Clarice Cloutier, M. A., M. St. Univerzita Karlova, Praha
PhDr. Helena Confortiová, CSc. Univerzita Karlova, Praha
Dr. Joanna Czaplińska Uniwersytet Szczeciński
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. Praha
Prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Akademie věd ČR, Praha; Univerzita Karlova, Praha
Doc. Dr. Žoržeta Čolakova Plovdivski universitet Paisii Chilendarski
Dr. Leszek Engelking Uniwersytet Łodzki
Prom. fil. Vratislav Färber Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Stanislava Fedrová Akademie věd ČR, Praha
Assoc. Prof. Masako Fidler, Ph.D. Brown University, Providence
Mgr. Marcin Filipowicz Uniwersytet Warszawski
Mgr. Veronika Forková Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin
Mgr. Eva Formánková Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. Akademie věd ČR, Praha; Masarykova univerzita, Brno
Ambra Franzil Università degli studi di Udine
Prof. Xavier Galmiche Université Paris-IV Sorbonne
Prof. dr. art. Karen Gammelgaard Universitetet i Oslo
PhDr. Dobromir Grigorov Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski
Jean Grosu Bukurešť
Doc. PhDr. Mojmír Grygar, CSc. Praha
Prof. Ardeshir Guran, Ph.D. Akademie věd ČR
Katérina Hala Université Paris-IV Sorbonne
Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. Jihočeská univerzita, České Budějovice; Západočeská univerzita, Plzeň
PaedDr. Ivo Harák, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Christopher Harwood Columbia University
Veronika Heé, Ph.D. Eötvös Loránd University, Budapest
Prof. Dr. Urs Heftrich Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
PhDr.. Bohuslav Hoffmann, CSc. Praha
PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Akademie věd ČR, Praha; Univerzita Karlova, Praha
PaedDr. Petr Holman Univerzita Karlova, Praha
Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Univerzita Karlova, Praha
Doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. Univerzita Karlova, Praha
Doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. Akademie věd ČR, Praha; Univerzita Karlova, Praha
Anne Hultsch, M. A. Technische Universität Dresden
Dr. Rajendra Chitnis University of Bristol
Doc. PhDr. Květoslav Chvatík, CSc. Zürich
Doc. Katica Ivanković, DrSc. Sveučilište u Zagrebu
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. Akademie věd ČR, Praha
Prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc. Praha
Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Alice Jedličková, CSc. Akademie věd ČR, Praha
Dr. Phil. Jan Jiroušek Ludwig-Maxmilians-Universität München
PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D. Akademie věd ČR, Praha; Univerzita Karlova, Praha
PhDr. Eva Kalivodová Univerzita Karlova, Praha
Drs. Dagmar Kannegieter- Hajtmarová European School, Bergen, Nizozemí
PhDr. Blanka Karlsson, Ph.D. Uppsala universitet
Doc. PhDr. Peter Káša, CSc. Prešovská univerzita
Prof. Kyuchin Kim Hankuk University of Foreign Studies
Dr. Olga Klauber, fil.lic. Uppsala universitet
Dr. Alfrun Kliems Universität Leipzig
Veera Knuuti Helsingin Yliopisto, Slavistiikan ja baltogian laitos
Mgr. Petr Komenda, Ph.D. Univerzita Palackého, Olomouc
Prof. PhDr. Nonna Kopystyan'ska, DrSc. L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka
Pavel Kořínek Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Helena Kosková Norrköping
Prof. Jelena Kovtun, Dr.F.N. Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova
Dr. phil. Alexander Kratochvil Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Dr. Phil. Birgit Krehl Universität Potsdam
Dr. Joanna Królak Uniwersytet Warszawski
Doc. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D. Ostravská univerzita
Mgr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Lenka Kusáková Akademie věd ČR, Praha
Ans Linssen-Hogenberg, DrS. Venray, Nizozemí
Roar Lishaugen, cand. phil., M. A. Göteborgs Universitet
Doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc. Univerzita Palackého, Olomouc
PhDr. Václav Maidl Rakouské kulturní fórum
Prom. fil. Oleg Malevič, CSc., dr.h.c. Sojuz pisatelej, St. Peterburg
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Ostravská univerzita
Mgr. Jan Malura, Ph.D. Ostravská univerzita
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Libor Martinek, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě
PhDr. Zdeněk Mathauser, DrSc., Dr.h.c. Praha
PhDr. Jaroslav Med, CSc. Akademie věd ČR, Praha
Igor Melnyčenko, k.f.n. Nacional'naja Akademija Nauk Ukrainy, Kiev
Drs. Kees Mercks Universiteit van Amsterdam
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. Akademie věd ČR, Praha
Prof. Dr. Holt Meyer Universität Erfurt
PhDr. Marcela Mikulová, CSc. Slovenská akadémia vied, Bratislava
Dr.phil. Věra Mikuschka Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Radomil Novák, Ph.D. Ostravská univerzita
Dr. phil. Andreas Ohme Friedrich-Schiller-Universität Jena
Doc. PhDr. Jelena Paštéková, Ph.D. Slovenská akadémia vied, Bratislava
Mgr. Marcela Pátková Jihočeská univerzita, České Budějovice
Doc. PhDr. Jiří Pelán Univerzita Karlova, Praha
Doc. Anželina Penčeva, Ph.D. Ugozapaden universitet Neofit Rilski, Blagoevgrad
Martin Petráš Université Charles-de-Gaule, Lille III
Mgr. Antonín Petruželka Praha
Mgr. Alena Petruželková Památník národního písemnictví, Praha
PhDr. Martin Pilař, CSc. Ostravská univerzita
PhDr. Karel Piorecký Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Miloš Pohorský, CSc. Praha
Doc. Dr. Irina Poročkina, CSc. Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet
Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Univerzita Karlova, Praha
Doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr. Univerzita Karlova Praha; Universität Regensburg
Dr. phil. Peter Richter Georg-August-Universität Göttingen
PhDr. Květa Sgallová, CSc. Praha
Mgr. Alena Scheinostová Univerzita Karlova, Praha
PhDr. Adolf Scherl, CSc. Praha
Prof. Dr. Herta Schmid Universität Potsdam
PhDr. Věra Schmiedtová Univerzita Karlova, Praha
Ekaterina Skripal Rossijskaja akademija nauk, Moskva
Mgr. Ondřej Sládek, Ph.D. Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Miloslava Slavíčková Lunds Universitet
Prof. Elena Sokol The College of Wooster
Mgr. Daniel Soukup Univerzita Karlova, Praha; Literární akademie Josefa Škvoreckého
Dr. phil. Zuzana Stolz-Hladká Universität Bern
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. Masarykova univerzita, Brno
PhDr. Blanka Svadbová, CSc. Akademie věd ČR, Praha
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. Ostravská univerzita
Světlana Šerlaimova, d.f.v. Rossijskaja akademija nauk, Moskva
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. University of Lincoln
Mgr. Mirna Šolić University of Toronto
PhDr. Michael Špirit, Ph.D. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Petr Šrámek Univerzita Karlova, Praha
PhDr. Radko Šťastný Kutná Hora
PhDr. Josef Štochl  
Prof. Dr. hab. Zofia Tarajło-Lipowska Uniwersytet Wrocławski
Alexandra Tyurina Rossijskaja akademija nauk, Moskva
Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. Slezská univerzita v Opavě
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc. Ostravská univerzita
Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc. Prešovská univerzita
PhDr. Irena Vaňková, CSc. Univerzita Karlova, Praha
Prof. Bronislava Volková, Ph.D. University of Indiana, Bloomington
István Vörös, DsC. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Univerzita Karlova, Praha
Dr. Astrid Winter Georg-August-Universität Göttingen
Prov. Doc. Dr. Alexander Wöll Universität Regensburg
Irina Wutsdorff, M. A. Heidelberg
Doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc. Univerzita Hradec Králové
Prof. Dr. Peter Zajac, DrSc. Slovenská akadémia vied, Bratislava; Humboldt-Universität zu Berlin
Ass. Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand Universität Wien
Dr. hab. Józef Zarek Uniwersytet Śląski w Katowicach
Doc. Natalia Žakova, k.f.n. Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet

 

Hosté kongresu, kteří ze zúčastnili odborného jednání:

PhDr. Iva Brothánková Společnost Boženy Němcové, Praha
PhDr. Růžena Hamanová Památník národního písemnictví, Praha
Mgr. Milan Horký Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice
Mgr. Roman Horký Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice
Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. Univerzita Karlova, Praha
Petr Žák Byblioteka Narodowa, Warszawa
Katarzyna Žák Biblioteka Narodowa, Warszawa

Jednání kongresu dále navštívili:

Mgr. Kateřina Bláhová Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Tomáš Breň Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Věra Brožová Univerzita Karlova, Praha
Prof. Giuseppe Dierna  
Mgr. Dalibor Dobiáš Univerzita Karlova, Praha
Libor Dvořák ČRO 6
PhDr. Daniela Hodrová, DrSc. Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Milan Jankovič, DrSc. Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Irena Kreitlová Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Petra Křivánková Masarykova univerzita, Brno; Paris IV - Sorbonne
PhDr. Marie Kubínová, DrSc. Akademie věd ČR, Praha
PhDr. Martin Machovec Vysoká škola Jana Amose Komenského, Praha
Mgr. Jan Matonoha Akademie věd ČR, Praha
Lukáš Neumann  
Doc. PhDr. Pavel Novák, CSc. Univerzita Karlova, Praha
PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D. Západočeská univerzita, Plzeň
Ewald Osers, Dr.h.c.  
Lucie Peisertová Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Václav Petrbok, Ph.D. Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Alena Šporková Akademie věd ČR, Praha
Mgr. Záviš Šuman  
Mgr. Martin Valášek Souvislosti
PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. Univerzita Tomáše Bati, Zlín