Previous Next
Za Petrem Holmanem (17. 4. 1951 — 4. 8. 2019) MARTIN MACHOVEC Po krátké a těžké nemoci ve věku osmašedesáti let zemřel v pražské nemocnici v Motole významný český...
(Nejen) výtvarný básník Josef Šíma VERONIKA KOŠNAROVÁ Poté co nakladatelství Malvern v čele s Jakubem Hlaváčkem vydalo řadu individuálních publikací...
Reprezentace národa v dramatu PETER DEUTSCHMANN U příležitosti stého výročí založení Československa si autoři recenzované knihy stanovili jasný cíl:...
Hodnoty a hranice
Svět v české literatuře, česká literatura ve světě
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
29.6. - 1.7.2005

Soubor Příspěvky III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Teze a názvy) ke stažení zde.

Středa 29.6.2005

9.00-10.00 Místnost 205 + 206
 
Zahájení odborného programu
Pavel Janoušek, ředitel ÚČL AV ČR
Petr A. Bílek, vedoucí Katedry české literatury a literární vědy FF UK
Společné úvodní zasedání
Jan Jiroušek: Co to vlastně znamená, když se řekne "česká literatura"? Předmět literárněvědné bohemistiky doma a v zahraničí
Karen Gammelgaard: Kánon - literární, nebo textový?
10.15-12.30 Dopolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
10.15-11.05
Vladimír Křivánek: Vladimír Holan - zrození básníka

Žoržeta Čolakova: Vladimír Holan a meziválečná avantgarda

Diskuse

Květoslav Chvatík: Problematika literárního kánonu

Herta Schmid: Faktory kanonizace a ne-kanonizace v české literatuře. Na příkladu Jakuba Arbesa a Terézy Novákové

Diskuse

Tatiana Anikina: K otázce titulu literárního díla (Babička Boženy Němcové)

Katrin Berwanger: Babička a Auerbachova koncepce lidové řeči

Diskuse

11.05-11.20
Přestávka
11.20-12.45 11.20-12.30 11.20-12.30
Jaroslav Med: Vladimír Holan a Mnichov 1938

Radomil Novák: Génius - Osud - Hudba - Smrt. Holanovy Mozartiany

Jiří Holý: Epika Vladimíra Holana

Karel Piorecký: Holanova Noc s Hamletem (poznámky k dialogu)

Diskuse

Martin C. Putna: Kánon evropské katolické literatury, jeho recepce a transformace v českém prostředí 1918-1948

Holt Meyer: "Jen rozezvuč se ještě víc"//"Leť, vítězná písni" performativita, sebearchivizace a sebekanonizace poválečné masové písně jako dítě filologie a trauma literární vědy

Dobrava Moldanová: Chvála nekanonických autorů

Diskuse

Christina Balabanova: Příroda, lidé a báje básnického světa Babičky

Nonna Kopystyanska: Formy a funkce retrospektivních pasáží v Babičce Boženy Němcové

Věra Schmiedtová: Jazyk Babičky Boženy Němcové a jeho některé diachronní rysy

Diskuse

12.30-13.30
Polední přestávka
12.45-13.30 předsálí 205 + 206
Prezentace polsko-české výstavy Čechy. Daleko, nebo blízko?
13.30-17.30 Odpolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
13.30-15.15
Xavier Galmiche: Všechny mé nákresy a průplety a meandry byly by příliš zvířené. Torzo Vladimíra Holana (1933), aneb rozluka s pokušením symbolismu

Irena Vaňková: Hlas, řeč, zpěv a křik u Vladimíra Holana

Zuzana Stolz-Hladká: Slov-zeď a slovo-klec (Holanovo a Weinerovo slovo)

Petr Mareš: K vícejazyčnosti v poezii Vladimíra Holana

Olga Kubeczková: Dopis jako svébytná forma milostné komunikace v poezii Vladimíra Holana

Diskuse

Helena Kosková: Česká próza 20. století v kontextu světové literatury

Světlana Šerlaimová: Český román a evropský kánon

Joanna Czaplińska: Česká historie literatury a polská literární teorie

Jelena Kovtun: Česká literatura ve slovanském kontextu. Zkušenosti z přednášek o dějinách slovanských literatur na moskevské univerzitě

Diskuse

Andreas Ohme: Babička Boženy Němcové a Käthi die Grossmutter Jeremiase Gotthelfa. Srovnání textů s ohledem na žánrovou problematiku

Lenka Kusáková: Babička Boženy Němcové v kontextu dobové české prózy s venkovskou tematikou

Jaroslava Janáčková: Rané setkání B. Němcové s A. Stifterem. Jeden klíč k Babičce

Jaromír Loužil: Karl Gutzkow a jeho role v tvorbě Boženy Němcové

Diskuse

15.15-15.45
Přestávka
15.45-17.30

Urs Heftrich: Poznámky k Blažíčkově interpretaci Noci s Hamletem

Petr Šrámek: Holana Holanem Holanovské variace Bohumila Doležala

István Vörös: Holanova Toskána

Marcela Pátková: Proměny lyrického subjektu v Holanově sbírce Na sotnách

Diskuse

Zdeněk Mathauser: Pražská škola - avantgarda fenomenologie

Jacek Baluch: Konkretizace: pokus o rekonstrukci termínu (Ingarden - Vodička - Sławiński)

Bohumil Fořt: Pražská škola, její autoři, subjekty a čtenáři

Tomáš Kubíček: Hledání čtenáře v Pražské škole

Ondřej Sládek: Proměny pražského strukturalismu v exilu

Diskuse

Tamás Berkes: Prvky biedermeieru v Babičce Boženy Němcové

Peter Káša: Babička a (post)romantický literárny kánon (stredoeurópsky kontext)

Irina Wutsdorff: Hodnocení Babičky Boženy Němcové v české literatuře. Výjimečný příklad zvážnění "ženského psaní"

Eva Kalivodová: SestryMsta: genderové přepisování české romantické povídky

Marcin Filipowicz: Tvorba Boženy Němcové v kontextu projektu écriture feminine

Diskuse

Čtvrtek 30.6.2005

9.00-12.30 Dopolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
9.00-10.30
Alena Petruželková: A byly knihy, jež změnily tě v tepech mízních. Čtenářské deníky Vladimíra Holana

Iva Málková: Vztah Vladimíra Holana a Viléma Závady

Antonín Petruželka: Vladimír Holan v exilové tvorbě Ivana Blatného

Michael Špirit: Poezie a komentář

Diskuse

Jiří Pelán: Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta

Petr Holman: Otokar Březina nejen v Čechách

Zofia Tarajło-Lipowska: Humor jako hodnota v české literatuře - pohled zevnitř a zvenčí

Ivo Harák: Pecka Karel a Pecka Dominik - Motáky nezvěstnémuZ deníku marnosti

Diskuse

Václav Maidl: Málo známý zápisník Boženy Němcové

Anželina Penčeva: "...tobě podobnou neznám." Josef Němec a mechanismy antimytizace

Gertraude Zand: Poslední dopisy Boženy Němcové

Peter Zajac: Text ako fraktura: neodoslaný list Boženy Němcovej

Diskuse

10.30-11.00
Přestávka
11.00-12.30
Irina Poročkina: "Vášnivá duše touží." Vladimír Holan překládá Lermontova

Ambra Franzil: Vladimír Holan v italské recepci

Clarice Cloutier: Holan v anglickém a francouzském překladu: Sémantika, syntax a symbióza

Miloslava Slavíčková: Vladimír Holan švédskýma očima

Anne Hultsch: Holanova Noc s Hamletem v překladu Reinera Kunzeho

Diskuse

Boguslaw Bakula: Česká literatura v polské nezávislé literatuře 70.-80. let 20. století

Leszek Engelking: Polsko, Poláci a polština v románu Jáchyma Topola Sestra

Veronika Forková: Skupina 42, nové básnické symboly v polské recepci po roce 1989

Józef Zarek: František Halas v polském kontextu

Libor Martinek: Česká literatura na stránkách Głosu Ludu

Diskuse

Astrid Winter: Dekonstrukce obrazu: Kolářova "roláž" portétu Boženy Němcové

Bohuslav Hoffmann: Ne(po)kašparovské výtvarné interpretace (ilustrace) Babičky

Ludmila Budagová: Paní české avantgardní poezie. Božena Němcová v Nezvalově, Halasově a Seifertově reflexi

František Všetička: Seifertův Vějíř Boženy Němcové

Diskuse

12.30-13.30
Polední přestávka
12.45-13.30 Místnost 108
Roman Jakobson: Formalistická škola a literární věda ruská. Ed. Tomáš Glanc
Prezentace knihy z nakl. Academia
13.30-17.30 Odpolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
13.45-15.15 13.30-15.15 13.45-15.15
Dobromir Grigorov: Vidění a paměť v poezii 40. let

Josef Štochl: "Nejprve hlína" aneb "Zářivý Bůh", "země Tma" a temný jas zpěvu. Těžítka světa Jiřího Ortena a jeho čtyřstopý jamb

Petr Komenda: Přírodní motivy u Jana Zahradníčka

Doris Boden: Národní mytologie a existenciální význam v lyrice Jaroslava Seiferta z období okupace. Dvojznačnosti a paradoxy jeho postavantgardní poetiky

Diskuse

Oleg Malevič: Dobrodružství české literatury v Rusku (11.-21. století)

Igor Melnyčenko: Recepce Máchova díla na Ukrajině

Kenichi Abe: Recepce Nikolaje Terleckého v Čechách

Katica Ivankovič: Stereotypy o Češích a recepce české literatury 20. století v Chorvatsku

Alfrun Kliems: Recepce české exilové literatury v Německu

Diskuse

Petr A. Bílek: Život Babičky v kulturní encyklopedii: K otázce kulturně kontextových konkretizací Joanna Królak: Aktualizace díla Boženy Němcové v 50. letech 20. století

Jana Nemcová: Božena Němcová a slovenský čtenář

Natalie Žaková: Ruská recepce Babičky Boženy Němcové

Jana Čeňková: Jak a kdy číst Babičku ve škole?

Diskuse

15.15-15.45
Přestávka
15.45-17.30 15.45-17.30 15.45-17.15
Mojmír Grygar: Obrana obrození

Alena Scheinostová: "Čí Bůh je lepší?" Kanonizace hodnot v obrozenské literatuře

Martin Procházka, Zdeněk Hrbata: Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptivní poezie a estetiky malebna

Květa Sgallová: Informace o Databázi českých meter 1795-1825

Diskuse

Marcel Arbeit: Překlady amerických autorů jako integrální součást české literatury

Martin Pilař: Česká literatura z pohledu slovníkových příruček užívaných v anglicky mluvícím světě

Ardeshir Guran: Perská literatura v Čechách a česká literatura v Íránu

Anna Valcerová: Paralely české a slovenské literatury v 60. letech

Jelena Paštéková: Exotické Slovensko v českej literatúre

Diskuse

Stanislav Wimmer: Role spisovatelky v pojetí Boženy Němcové

Veronika Heé: Božena Němcová - osobnost a tvůrce

Jiří Svoboda: Polarita osobnosti a tvorby. Pokus o konfrontaci Boženy Němcové a Karoliny Světlé

Aleš Haman: Karolina Světlá v evropském kontextu

Diskuse

Pátek 1.7.2005

9.00-12.15 Dopolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
9.00-10.15
Miloš Pohorský: Jan Neruda poněkud "subjektivní"

Sergio Corduas: Francouzský "Esprit" versus český "Duch" (Richard Weiner a Bohumil Hrabal)

Kees Mercks: Kain a Hrabal

Miroslav Červenka: Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše

Diskuse

Bronislava Volková: Smrt jako sémiotická událost (Mácha, Němcová, Čapek, Hrabal, Kundera)

Daniel Soukup: Stereotypy, imagologie a literární hodnoty

Alexander Bobrakov-Timoshkin: Proměny "pražského textu" v české literatuře 20. století

Diskuse

Jiří Hošna: Kánon starší literatury

Radko Šťastný: Staročeská Dalimilova kronika a její překlady jako kanonická díla středoevropské literatury (literárněhistorický pohled)

Petr Čornej: Ke vztahu Husitské kroniky Vavřince z Březové a Mandevillova cestopisu (adamitská epizoda)

Diskuse

10.15-10.45
Přestávka
10.45-12.30 10.45-12.15 10.45-12.00
Oksana Palij: Domov a exil v tvorbě Milana Kundery

Katérina Hala: Vliv francouzských spisovatelů na dramatické dílo Milana Kundery, především na Majitele Klíčů

Mirna Šolič: Zapomenutá středoevropská variace: Majitelé klíčů Milana Kundery

Kyuchin Kim: Analýza Kunderova románu Valčík na rozloučenou a jeho recepce v Koreji

Diskuse

Alena Zachová: Hodnotové dominanty v současné literatuře psané ženami

Elena Sokol: The Novels of Daniela Hodrova through a Feminist Lens

Marcela Mikulová: Dielo Terézie Vansovej v konexiách biedermeieru, dokumentarizmu a feminizmu

Roar Lishaugen: Za humny společenské konvence. Dílo Jiřího Karáska ze Lvovic ve světle queer

Diskuse

Michaela Hashemi: Poznámky k motivickému srovnání v barokních literaturách

Blanka Karlsson: Recepce a filiace Komenského díla ve švédské literatuře a kultuře (včetně švédských překladů jeho děl) od roku 1630 do roku 2000

Jan Malura: Česká hymnografie raného novověku ve středoevropském kontextu

Diskuse

12.15-13.30
Polední přestávka
13.30-16.30 Odpolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
13.30-15.30 13.30-15.00 13.30-15.30
Lubomír Machala: Kunderovské stopy a ohlasy v současné české literatuře

Lenka Jungmannová: Svět v dramatice Václava Havla

Alexander Kratochvil: Nová česká próza jako součást fenoménu evropské pop-literatury

Jiří Urbanec: Ota Filip Evropan?

Magdalena Nobis: O jazyku současné české prózy

Jana Hoffmannová: Vliv cool dramatiky a "drsný" jazyk současných českých her

Diskuse

Masako Fidler: Univerzálnost zvukomalebného symbolismu Bohumila Hrabala: literárně-kognitivní analýza a problematika překladu

Birgit Krehl: Skácelova tvorba a německé překlady

Lenka Vítová: Recepce a překlady Hrabalova díla v polské literatuře

Diskuse

Alexander Wöll: Kanonizace Jakuba Demla v evropském kontextu

Rajendra Chitnis: Vančurovy Obrazy z dějin národa českého: Poslední čin avantgardního spisovatele?

Joanna Goszczyńska: Pole orná a válečná Vladislava Vančury v kontextu expresionismu

Martina Halamová: Londýnská léta Viktora Fischla

Veronika Ambros: Avantgardní postupy v Žalozpěvu Jiřího Weila a Daleké cestě Alfréda Radoka

Diskuse

15.30-15.45 15.00-15.45 15.30-15.45
Přestávka Přestávka Přestávka
15.45-17.00 Místnost 205
Co potřebuje světová bohemistika?
Kulatý stůl moderují:
Alice Jedličková, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Jiřina Šmejkalová, University of Lincoln
17.00 Místnost 205 + 206
Ukončení odborného programu
Pavel Janoušek, ÚČL AV ČR
Petr A. Bílek, KČL FF UK