Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Hodnoty a hranice
Svět v české literatuře, česká literatura ve světě
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
29.6. - 1.7.2005

Soubor Příspěvky III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Teze a názvy) ke stažení zde.

Středa 29.6.2005

9.00-10.00 Místnost 205 + 206
 
Zahájení odborného programu
Pavel Janoušek, ředitel ÚČL AV ČR
Petr A. Bílek, vedoucí Katedry české literatury a literární vědy FF UK
Společné úvodní zasedání
Jan Jiroušek: Co to vlastně znamená, když se řekne "česká literatura"? Předmět literárněvědné bohemistiky doma a v zahraničí
Karen Gammelgaard: Kánon - literární, nebo textový?
10.15-12.30 Dopolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
10.15-11.05
Vladimír Křivánek: Vladimír Holan - zrození básníka

Žoržeta Čolakova: Vladimír Holan a meziválečná avantgarda

Diskuse

Květoslav Chvatík: Problematika literárního kánonu

Herta Schmid: Faktory kanonizace a ne-kanonizace v české literatuře. Na příkladu Jakuba Arbesa a Terézy Novákové

Diskuse

Tatiana Anikina: K otázce titulu literárního díla (Babička Boženy Němcové)

Katrin Berwanger: Babička a Auerbachova koncepce lidové řeči

Diskuse

11.05-11.20
Přestávka
11.20-12.45 11.20-12.30 11.20-12.30
Jaroslav Med: Vladimír Holan a Mnichov 1938

Radomil Novák: Génius - Osud - Hudba - Smrt. Holanovy Mozartiany

Jiří Holý: Epika Vladimíra Holana

Karel Piorecký: Holanova Noc s Hamletem (poznámky k dialogu)

Diskuse

Martin C. Putna: Kánon evropské katolické literatury, jeho recepce a transformace v českém prostředí 1918-1948

Holt Meyer: "Jen rozezvuč se ještě víc"//"Leť, vítězná písni" performativita, sebearchivizace a sebekanonizace poválečné masové písně jako dítě filologie a trauma literární vědy

Dobrava Moldanová: Chvála nekanonických autorů

Diskuse

Christina Balabanova: Příroda, lidé a báje básnického světa Babičky

Nonna Kopystyanska: Formy a funkce retrospektivních pasáží v Babičce Boženy Němcové

Věra Schmiedtová: Jazyk Babičky Boženy Němcové a jeho některé diachronní rysy

Diskuse

12.30-13.30
Polední přestávka
12.45-13.30 předsálí 205 + 206
Prezentace polsko-české výstavy Čechy. Daleko, nebo blízko?
13.30-17.30 Odpolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
13.30-15.15
Xavier Galmiche: Všechny mé nákresy a průplety a meandry byly by příliš zvířené. Torzo Vladimíra Holana (1933), aneb rozluka s pokušením symbolismu

Irena Vaňková: Hlas, řeč, zpěv a křik u Vladimíra Holana

Zuzana Stolz-Hladká: Slov-zeď a slovo-klec (Holanovo a Weinerovo slovo)

Petr Mareš: K vícejazyčnosti v poezii Vladimíra Holana

Olga Kubeczková: Dopis jako svébytná forma milostné komunikace v poezii Vladimíra Holana

Diskuse

Helena Kosková: Česká próza 20. století v kontextu světové literatury

Světlana Šerlaimová: Český román a evropský kánon

Joanna Czaplińska: Česká historie literatury a polská literární teorie

Jelena Kovtun: Česká literatura ve slovanském kontextu. Zkušenosti z přednášek o dějinách slovanských literatur na moskevské univerzitě

Diskuse

Andreas Ohme: Babička Boženy Němcové a Käthi die Grossmutter Jeremiase Gotthelfa. Srovnání textů s ohledem na žánrovou problematiku

Lenka Kusáková: Babička Boženy Němcové v kontextu dobové české prózy s venkovskou tematikou

Jaroslava Janáčková: Rané setkání B. Němcové s A. Stifterem. Jeden klíč k Babičce

Jaromír Loužil: Karl Gutzkow a jeho role v tvorbě Boženy Němcové

Diskuse

15.15-15.45
Přestávka
15.45-17.30

Urs Heftrich: Poznámky k Blažíčkově interpretaci Noci s Hamletem

Petr Šrámek: Holana Holanem Holanovské variace Bohumila Doležala

István Vörös: Holanova Toskána

Marcela Pátková: Proměny lyrického subjektu v Holanově sbírce Na sotnách

Diskuse

Zdeněk Mathauser: Pražská škola - avantgarda fenomenologie

Jacek Baluch: Konkretizace: pokus o rekonstrukci termínu (Ingarden - Vodička - Sławiński)

Bohumil Fořt: Pražská škola, její autoři, subjekty a čtenáři

Tomáš Kubíček: Hledání čtenáře v Pražské škole

Ondřej Sládek: Proměny pražského strukturalismu v exilu

Diskuse

Tamás Berkes: Prvky biedermeieru v Babičce Boženy Němcové

Peter Káša: Babička a (post)romantický literárny kánon (stredoeurópsky kontext)

Irina Wutsdorff: Hodnocení Babičky Boženy Němcové v české literatuře. Výjimečný příklad zvážnění "ženského psaní"

Eva Kalivodová: SestryMsta: genderové přepisování české romantické povídky

Marcin Filipowicz: Tvorba Boženy Němcové v kontextu projektu écriture feminine

Diskuse

Čtvrtek 30.6.2005

9.00-12.30 Dopolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
9.00-10.30
Alena Petruželková: A byly knihy, jež změnily tě v tepech mízních. Čtenářské deníky Vladimíra Holana

Iva Málková: Vztah Vladimíra Holana a Viléma Závady

Antonín Petruželka: Vladimír Holan v exilové tvorbě Ivana Blatného

Michael Špirit: Poezie a komentář

Diskuse

Jiří Pelán: Itálie jako literární téma: Julius Zeyer a Josef Šusta

Petr Holman: Otokar Březina nejen v Čechách

Zofia Tarajło-Lipowska: Humor jako hodnota v české literatuře - pohled zevnitř a zvenčí

Ivo Harák: Pecka Karel a Pecka Dominik - Motáky nezvěstnémuZ deníku marnosti

Diskuse

Václav Maidl: Málo známý zápisník Boženy Němcové

Anželina Penčeva: "...tobě podobnou neznám." Josef Němec a mechanismy antimytizace

Gertraude Zand: Poslední dopisy Boženy Němcové

Peter Zajac: Text ako fraktura: neodoslaný list Boženy Němcovej

Diskuse

10.30-11.00
Přestávka
11.00-12.30
Irina Poročkina: "Vášnivá duše touží." Vladimír Holan překládá Lermontova

Ambra Franzil: Vladimír Holan v italské recepci

Clarice Cloutier: Holan v anglickém a francouzském překladu: Sémantika, syntax a symbióza

Miloslava Slavíčková: Vladimír Holan švédskýma očima

Anne Hultsch: Holanova Noc s Hamletem v překladu Reinera Kunzeho

Diskuse

Boguslaw Bakula: Česká literatura v polské nezávislé literatuře 70.-80. let 20. století

Leszek Engelking: Polsko, Poláci a polština v románu Jáchyma Topola Sestra

Veronika Forková: Skupina 42, nové básnické symboly v polské recepci po roce 1989

Józef Zarek: František Halas v polském kontextu

Libor Martinek: Česká literatura na stránkách Głosu Ludu

Diskuse

Astrid Winter: Dekonstrukce obrazu: Kolářova "roláž" portétu Boženy Němcové

Bohuslav Hoffmann: Ne(po)kašparovské výtvarné interpretace (ilustrace) Babičky

Ludmila Budagová: Paní české avantgardní poezie. Božena Němcová v Nezvalově, Halasově a Seifertově reflexi

František Všetička: Seifertův Vějíř Boženy Němcové

Diskuse

12.30-13.30
Polední přestávka
12.45-13.30 Místnost 108
Roman Jakobson: Formalistická škola a literární věda ruská. Ed. Tomáš Glanc
Prezentace knihy z nakl. Academia
13.30-17.30 Odpolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
13.45-15.15 13.30-15.15 13.45-15.15
Dobromir Grigorov: Vidění a paměť v poezii 40. let

Josef Štochl: "Nejprve hlína" aneb "Zářivý Bůh", "země Tma" a temný jas zpěvu. Těžítka světa Jiřího Ortena a jeho čtyřstopý jamb

Petr Komenda: Přírodní motivy u Jana Zahradníčka

Doris Boden: Národní mytologie a existenciální význam v lyrice Jaroslava Seiferta z období okupace. Dvojznačnosti a paradoxy jeho postavantgardní poetiky

Diskuse

Oleg Malevič: Dobrodružství české literatury v Rusku (11.-21. století)

Igor Melnyčenko: Recepce Máchova díla na Ukrajině

Kenichi Abe: Recepce Nikolaje Terleckého v Čechách

Katica Ivankovič: Stereotypy o Češích a recepce české literatury 20. století v Chorvatsku

Alfrun Kliems: Recepce české exilové literatury v Německu

Diskuse

Petr A. Bílek: Život Babičky v kulturní encyklopedii: K otázce kulturně kontextových konkretizací Joanna Królak: Aktualizace díla Boženy Němcové v 50. letech 20. století

Jana Nemcová: Božena Němcová a slovenský čtenář

Natalie Žaková: Ruská recepce Babičky Boženy Němcové

Jana Čeňková: Jak a kdy číst Babičku ve škole?

Diskuse

15.15-15.45
Přestávka
15.45-17.30 15.45-17.30 15.45-17.15
Mojmír Grygar: Obrana obrození

Alena Scheinostová: "Čí Bůh je lepší?" Kanonizace hodnot v obrozenské literatuře

Martin Procházka, Zdeněk Hrbata: Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptivní poezie a estetiky malebna

Květa Sgallová: Informace o Databázi českých meter 1795-1825

Diskuse

Marcel Arbeit: Překlady amerických autorů jako integrální součást české literatury

Martin Pilař: Česká literatura z pohledu slovníkových příruček užívaných v anglicky mluvícím světě

Ardeshir Guran: Perská literatura v Čechách a česká literatura v Íránu

Anna Valcerová: Paralely české a slovenské literatury v 60. letech

Jelena Paštéková: Exotické Slovensko v českej literatúre

Diskuse

Stanislav Wimmer: Role spisovatelky v pojetí Boženy Němcové

Veronika Heé: Božena Němcová - osobnost a tvůrce

Jiří Svoboda: Polarita osobnosti a tvorby. Pokus o konfrontaci Boženy Němcové a Karoliny Světlé

Aleš Haman: Karolina Světlá v evropském kontextu

Diskuse

Pátek 1.7.2005

9.00-12.15 Dopolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
9.00-10.15
Miloš Pohorský: Jan Neruda poněkud "subjektivní"

Sergio Corduas: Francouzský "Esprit" versus český "Duch" (Richard Weiner a Bohumil Hrabal)

Kees Mercks: Kain a Hrabal

Miroslav Červenka: Šestero revolucí ve vývoji novočeského verše

Diskuse

Bronislava Volková: Smrt jako sémiotická událost (Mácha, Němcová, Čapek, Hrabal, Kundera)

Daniel Soukup: Stereotypy, imagologie a literární hodnoty

Alexander Bobrakov-Timoshkin: Proměny "pražského textu" v české literatuře 20. století

Diskuse

Jiří Hošna: Kánon starší literatury

Radko Šťastný: Staročeská Dalimilova kronika a její překlady jako kanonická díla středoevropské literatury (literárněhistorický pohled)

Petr Čornej: Ke vztahu Husitské kroniky Vavřince z Březové a Mandevillova cestopisu (adamitská epizoda)

Diskuse

10.15-10.45
Přestávka
10.45-12.30 10.45-12.15 10.45-12.00
Oksana Palij: Domov a exil v tvorbě Milana Kundery

Katérina Hala: Vliv francouzských spisovatelů na dramatické dílo Milana Kundery, především na Majitele Klíčů

Mirna Šolič: Zapomenutá středoevropská variace: Majitelé klíčů Milana Kundery

Kyuchin Kim: Analýza Kunderova románu Valčík na rozloučenou a jeho recepce v Koreji

Diskuse

Alena Zachová: Hodnotové dominanty v současné literatuře psané ženami

Elena Sokol: The Novels of Daniela Hodrova through a Feminist Lens

Marcela Mikulová: Dielo Terézie Vansovej v konexiách biedermeieru, dokumentarizmu a feminizmu

Roar Lishaugen: Za humny společenské konvence. Dílo Jiřího Karáska ze Lvovic ve světle queer

Diskuse

Michaela Hashemi: Poznámky k motivickému srovnání v barokních literaturách

Blanka Karlsson: Recepce a filiace Komenského díla ve švédské literatuře a kultuře (včetně švédských překladů jeho děl) od roku 1630 do roku 2000

Jan Malura: Česká hymnografie raného novověku ve středoevropském kontextu

Diskuse

12.15-13.30
Polední přestávka
13.30-16.30 Odpolední jednání
Místnost 205 Místnost 206 Místnost 108
13.30-15.30 13.30-15.00 13.30-15.30
Lubomír Machala: Kunderovské stopy a ohlasy v současné české literatuře

Lenka Jungmannová: Svět v dramatice Václava Havla

Alexander Kratochvil: Nová česká próza jako součást fenoménu evropské pop-literatury

Jiří Urbanec: Ota Filip Evropan?

Magdalena Nobis: O jazyku současné české prózy

Jana Hoffmannová: Vliv cool dramatiky a "drsný" jazyk současných českých her

Diskuse

Masako Fidler: Univerzálnost zvukomalebného symbolismu Bohumila Hrabala: literárně-kognitivní analýza a problematika překladu

Birgit Krehl: Skácelova tvorba a německé překlady

Lenka Vítová: Recepce a překlady Hrabalova díla v polské literatuře

Diskuse

Alexander Wöll: Kanonizace Jakuba Demla v evropském kontextu

Rajendra Chitnis: Vančurovy Obrazy z dějin národa českého: Poslední čin avantgardního spisovatele?

Joanna Goszczyńska: Pole orná a válečná Vladislava Vančury v kontextu expresionismu

Martina Halamová: Londýnská léta Viktora Fischla

Veronika Ambros: Avantgardní postupy v Žalozpěvu Jiřího Weila a Daleké cestě Alfréda Radoka

Diskuse

15.30-15.45 15.00-15.45 15.30-15.45
Přestávka Přestávka Přestávka
15.45-17.00 Místnost 205
Co potřebuje světová bohemistika?
Kulatý stůl moderují:
Alice Jedličková, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Jiřina Šmejkalová, University of Lincoln
17.00 Místnost 205 + 206
Ukončení odborného programu
Pavel Janoušek, ÚČL AV ČR
Petr A. Bílek, KČL FF UK