Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Přednáška Elišky Poláčkové "Divadelní rysy staročeských planktů".  
úterý, 4. listopad 2014, 17:00
     

4. listopadu od 17:00 proslovila v přednáškovém sále ÚČL AV ČR Eliška Poláčková (FF MU, Brno) přednášku "Staročeské a latinské plankty – mezi textem a performancí“.

Anotace:
Bohemikální plankty (většina dochovaných textů pochází ze 14. století) jsou skupinou žánrově velmi různorodých textů, které spojuje motiv nářku nad smrtí Ježíše Krista (případně nářku obecně, důvody lamentace mohou být různé). Zatímco některé z nich byly evidentně určeny k veřejnému provozování (např. německá pašijová hra Böhmische Marienklage), u jiných se dá spíše předpokládat hlasité předčítání či individuální tiché čtení (případ stč. Roudnického planktu). Cílem přednášky bude poukázat na společné rysy všech těchto textů (dialogičnost, souvislost s liturgií), naznačit, v jakých kontextech mohly být předváděny/čteny, a vytyčit spojnice mezi bohemikálními plankty a jinými středověkými texty domácími i cizími (Planctus monialis, Mastičkář atd.).

Místo Na Florenci 3, Praha 1