Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Přednáška Xaviera Galmiche "Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století"  
úterý, 14. únor 2017, 17:00
     

Ústav pro českou literaturu AV ČR si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Xaviera Galmiche, který v rámci demlovského Literárněvědného fóra promluví na téma "Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století".

Xavier Galmiche je profesorem české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorbonně při katedře slovanských studií. V roce 2001 spoluzaložil badatelské centrum CIRCE, v jehož rámci se podílí na vydávání časopisu Cultures d’Europe centrale (www.circe.paris-sorbonne.fr). Od roku 2014 je ředitelem ústavu Eur ORBEM (eurorbem.paris-sorbonne.fr).

Těžištěm jeho odborných prací je studium méně známých období české literatury a jejího komplexního postavení ve středoevropském kontextu. Dlouhodobě se zabýval barokem a jeho „pokračováním“ v romantismu (přeložil mj. Máchu, Pèlerin et brigand de Bohême, 2007) i ve 20. století u Březiny, Demla, Váchala, Reynka (bilingvní vydání Hada na sněhu, 1996, a Rybích šupin, 2011) i Holana (monografie Vladimír Holan, bibliotékář Boha, Akropolis, 2012) nebo Čepa. V posledních letech se zaměřil na ne zcela probádané pole komické tradice v české literatuře 19. století.

Akce se bude konat v úterý 14. února 2017 v 17:00 v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, v. v. i. (Na Florenci 3, Praha 1).

Těšíme se na Vaši účast!

POZVÁNKA