Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Rok Měsíc Týden Dnes Vyhledat Přejít na měsíc
Představení knihy "Před komiksem"  
úterý, 7. únor 2017, 14:00
     

V úterý 7. 2. 2017 od 14 hod. proběhlo v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR představení nové publikace Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP "Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století".

Kniha Tomáše Prokůpka a Martina Foreta vznikla na partnerském pracovišti jako výsledek řešení projektu GA ČR. Svazek navazující na úspěšné Dějiny československého komiksu 20. století vychází v Nakladatelství Akropolis a představuje vůbec první detailní ohledání prehistorie českojazyčných obrázkových seriálů.

Kromě samotného slavnostního uvedení knihy seznámili oba autoři návštěvníky s některými zajímavými výsledky svých bádání: Martin Foret pohovořil o teoretickém problému stanovování „zrodu“ komiksu coby specifické formy a Tomáš Prokůpek připomene připomenul komiksové dílo jednoho z nejzajímavějších domácích tvůrců sledovaného období, Karla Václava Klíče.

POZVÁNKA